Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Moadiem Over ons English

Torah

 • De heuvelen van Judea. Israël, 02/2018 Genezing en gezondheid
  19 Nisan 5780 | 13 april 2020 ▬ Mark-Jan Koster

  We hebben de “zwarte dood” gehad; we hebben de “Spaanse griep” gehad; we hebben de “Mexicaanse griep” gehad en anno 2020 hebben we te maken met COVID-19.
  Middelen worden gemaakt/uitgevonden, zodat de virussen controleerbaar worden en ze uiteindelijk als ‘een gewone griepvirus’ kunnen worden behandeld.
  Toch hoeven wij hier niet op te wachten en kunnen wij een eventuele gevolg/herhaling voorkomen. Hoe? Door juiste voeding …

 • Gods Naam in Hebreeuwse letters in gouden kleur in de lucht afgebeeld, waar een straaltje zonlicht op schijnt Mag Gods Naam worden uitgesproken?
  29 Tevet 5779 | 6 januari 2019 ▬ Jeannette W.A. Koster

  “Nee”, is wat de meesten onder ons geleerd hebben. “Gods Naam is te heilig voor ons te worden uitgesproken. Alleen de hogepriester mocht 1x in het jaar – tijdens de Dag der Verzoeningen – in het Heilige der Heiligen de Naam van de God van Abraham, Izaäk en Jakob uitspreken.”
  Anderen hebben geleerd dat het niet in de Bijbel staat dat behalve de hogepriester op dat ene moment niemand Gods Naam mocht uitspreken.
  Reden genoeg voor mij eens uit te zoeken wat nu wel en wat niet omtrent de Naam van onze God in de Bijbel geschreven staat. Hierbij doel ik niet op de juiste uitspraak van Gods Naam. Wij hebben nu eenmaal met verschillende dialecten, uitspraken e.d. te maken en die van mij verschilt met die van u.

 • David wordt door Samuël gezalfd. Bron afbeelding: https://z3news.com/w/god-anoint-company-people-acts-1038-anointing/ De Gezalfde המשיח
  9 Kislev 5778 | 27 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  "HaMashiach" betekent De Gezalfde. Wij lezen "De Messias" en wij denken dan aan de Koning die komt.

  Als wij dit Hebreeuwse woord המשיח in de TeNaCH/Bijbel opzoeken, dan zien wij dat dit er slechts vier keer in voor komt; alle vier in het boek Vayikra [Leviticus]. In dit korte artikel haal ik aan wie er voor welke ambt gezalfd werden en wat de taken en verantwoordelijkheden waren die erbij hoorden.

 • Twee huisjes van blokken gemaakt De 2-huizen theorie. Een juiste of onjuiste theorie?
  20 Cheshwan 5778 | 17 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Zelf had ik ook nooit van deze theorie gehoord, totdat ik een video van 119 Ministries zag en later een van Passion for Truth Ministries.

  Kort gezegd gaat het over de verloren schapen van Israël, waar Yeshua [Jezus] specifiek voor gekomen is (of, zo u wil, zou zijn) Matthéüs 15:24.

 • De wet en de profeten De wet en de profeten
  20 Eloel 5775 | 4 september 2015 ▬ Mark-Jan Koster

  Yeshua (Jezus) heeft gezegd: "... Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, ...". En ook: "… Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." Ik ben het er mee eens dat er veel gedeeld wordt met betrekking tot de Shabbat, feesten en wetten waaronder de voedselwetten zodat men er kennis van krijgt. Ik ben echter ook van mening dat wij ze niet blindelings moeten onderhouden, maar moeten weten waar de Torah (Instructie) voor bedoeld is. In dit artikel verwoord ik mijn gedachtegang.

 • Het leven en de dood Het leven en de dood
  18 Av 5775 | 3 augustus 2015 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Ons is gegeven te kiezen voor het leven of de dood (Deut. 30:19). Maar wat raar eigenlijk? Hoe had de keuze voor het leven of de dood nu voorgelegd kunnen worden, terwijl de dood iets is wat ons allemaal overkomt; ja, een overgeërfde zonde is … ook toen?

 • Gehoorzaamheid & Wet Gehoorzaamheid & Wet
  12 Kislev 5775 | 4 december 2014 ▬ Mark-Jan Koster & Jeannette W.A. Koster
 • De wetten. Stipt naleven of afgeschaft? De wetten. Stipt naleven of afgeschaft?
  23 Tishrei 5774 | 27 september 2013 ▬ Mark-Jan Koster
 • Wet of Liefde Wet of Liefde
  21 Cheshwan 5773 | 6 november 2012 ▬ Mark-Jan Koster

Moadiem

 • Een dorpspleintje in de avond, halve maan op de achtergrond, buren die in een hut maantijd houden Soekot סֻכּוֹת - (Loof)Hutten
  24 Elul 5783 | 10 september 2023 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Soekot is niet enkel het (Loof)Hutten festival; het was ook een plaats wat Ya'akov [Jakob] had gebouwd. Dit kunnen we lezen in Genesis 33:17.

  Honderden jaren later werden de nakomelingen van Ya'akov door onze God יהוה uit Egypte geleid en hielden ze hun eerste stop in Soekot (Exodus 12:37).

  En in Leviticus 23 lezen wij hoe aan de nakomelingen van Ya'akov ook is uitgelegd wat zij in de Zevende Maand tijdens het festival Soekot moesten doen.

 • Een bundel tarwe Sjavoe'ot שָבֻעוֹת - weken
  26 Nisan 5781 | 8 april 2021 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Het Festival der Weken - Pinksteren

  Het woord "Pinksteren" is Latijns voor "vijftig". Het Wekenfeest wordt op de vijftigste dag van de telling gehouden.

  Maar, wanneer beginnen we eigenlijk met tellen? Wat houdt dit feest nu precies in en heeft het nog andere benamingen dan "Pinksteren" en "Sjavoe'ot"?

 • Een seder-schotel met symbolische gerechten, links drie ronde matses en een beker rode wijn, rechts een schoteltje en een boek Pesach פְסַח - een offer
  8 Nisan 5781 | 21 maart 2021 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Wanneer men aan Pesach denkt, dan denkt men vaak aan de seder maaltijd, wat vooraf gaat aan het zevendaagse Festival der Ongezuurde Broden. De seder maaltijd wordt op 15 Nisan (Aviv, of, Eerste Maand) genuttigd en vaak wordt het Festival ook met Pesach aangeduid. Het Bijbelse Pesach is echter op 14 Nisan en letterlijk genomen kan die niet worden gehouden, omdat de Tempel ontbreekt.

  In dit artikel het ontstaan van Pesach en van het Festival der Ongezuurde Broden; hoe dit tot en met Jezus’ tijd werd gevierd en de verwarring omtrent Pesach, seder maaltijd en het laatste avondmaal.

 • Jonge vrouw op een meertje in een bood aan het bloemschikken. Tekst: Rest in His Shalom Sabbat שַׁבָּת sjabbaat
  7 Nisan 5778 | 23 maart 2018 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Het is het vierde gebod van de tien geboden en tevens het meest besproken gebod! "Het is wettisch"; "Het is alleen voor de Israëlieten/Joden"; "Het was niet gegeven aan Adam tot en met Jakob en ook niet aan christenen", zijn vaak gehoorde argumenten die, met Bijbelcitaten onderstreept, worden gebruikt om niet aan dit vierde gebod te voldoen.
  Klopt Exodus 20 dan wel? Of ... is Exodus 20 ook alleen maar voor Israëlieten/Joden?

 • Joodse man blazend op een lange ramshoorn Yom Teruah_Rosh HaShanah
  8 Eloel 5777 | 30 augustus 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  De kalenderdagen, -maanden en -jaren die wij bij onze artikelen plaatsen, zijn van de Gregoriaanse kalender en van de Joodse kalender.

  De Gregoriaanse kalender telt de maanden en jaren vanaf de 1ste dag van diens 1ste maand, die "Januari" heet.
  De Joodse kalender noemt de 1ste dag van de Hebreeuwse Eerste Maand - die volgens de Joodse kalender "Nisan" heet - Bijbels nieuwjaar en telt de maanden vanaf deze maand. De jaren worden vanaf de 1ste dag van de Hebreeuwse Zevende Maand - die volgens de Joodse kalender "Tisjrei/Tisjri" wordt genoemd - geteld. Deze dag heet Rosh HaShanah. Maar, hoe noemt de Bijbel deze dag?

 • Hogepriester voor Kapporet Yom Kipur - Dag van Verzoening
  10 Tisjrei 5777 | 12 oktober 2016 ▬ Jeannette W.A. Koster

  In het jaar 5777 viel Yom Kipur (of Yom Kipoer) samen met de Gregoriaanse kalenderdatum woensdag 12 oktober 2016. Volgens de Bijbelse kalender was dit de 10e van de Zevende Maand. Maar, wat houdt deze dag nu precies in? Wat heeft God geboden omtrent deze dag en ... niet onbelangrijk ... geldt dit voor vandaag-de-dag nog?
  In dit artikel verwoord ik mijn gedachtegang over deze, binnen het jodendom de belangrijkste dag.


De antithese: "Yeshua is de Messias"

 • dienst in de sysagoge, tekening Wat is "Joods zijn"?
  4 Chesjwan 5778 | 24 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Binnen de Joodse traditie zijn criteria waaraan een persoon moet voldoen, voordat hij als de Messias kan worden geaccepteerd.

  Zo moet hij bijvoorbeeld joods1 zijn en lid zijn van de stam Juda en om lid te zijn van de stam Juda, moet de biologische vader lid zijn van de stam Juda.
  De passages die deze beweringen moeten onderstrepen, zijn Deuteronomium 17:15 en Genesis 49:10.

  In dit artikel worden deze beweringen onderzocht.

  1. Men verwijst hier naar het jodendom. Religies worden niet met hoofdletters geschreven

 • Abraham bij koning Melchizedek, tekening Kan Yeshua/Jezus wel “de Koning van Israël” zijn?
  5 Chesjwan 5778 | 25 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Volgens de Joodse traditie moet de Messias een directe afstammeling zijn van koning David en koning Salomo, overeenkomstig 2 Samuël 7:12-13.

  De bewering is, dat sinds Yeshua’s “vader” niet van de stam Juda is en Jozef, die wel van de stam Juda is en een directie afstammeling van koning David is, niet zijn biologische vader is; dat Yeshua daarom niet de Messias kan zijn. Bovendien is de bewering dat Jozefs genealogie inconsequent is. Een daarvan loopt van David naar Salomo en de ander loopt van David naar Nathan.

  Deze beweringen worden in dit artikel onderzocht.

 • schapen in Drenthe. Bron afbeelding: wikipedia Voor wie & waarvoor is Yeshua gekomen?
  6 Chesjwan 5778 | 26 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Een van de grootste wensen van ons Joden is, dat alle Joden over geheel de wereld naar het Beloofde Land terug zullen keren. Dit is ook een van de taken van de Messias (Jesaja 11:12).

  De bewering is nu, dat sinds niet alle Joden in Yeshua‘s tijd in Israël hebben gewoond en dit vandaag-de-dag nog niet zo is, dat hij dan niet de Messias kan zijn.

  In dit artikel gaan we deze bewering onderzoeken.

 • Binnenkant Tent der Vastgestelde Tijden Wat is de Tempel en wanneer wordt deze herbouwd?
  7 Chesjwan 5778 | 27 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Het is een gemis dat de Tempel nog steeds niet in Jeruzalem is en vol verwachting wordt dan ook uitgekeken naar de komst van de Messias, want die zal de Tempel bouwen (Ezechiël 37:26-27). De Tempel is een fysieke bevestiging dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob te midden van Zijn volk is.

  Wanneer dan blijkt dat iemand, die “de Messias” wordt genoemd, niet alleen de Tempel niet heeft gebouwd omdat die in zijn tijd er nog stond, maar dat bovendien na zijn overlijden de Tempel wordt verwoest, dan is dit overeenkomstig deze profetie een bevestiging dat zo iemand niet de Messias kan zijn.

  In dit artikel gaan wij ook deze bewering “onder de loep” nemen.

 • Koning, tekening. Bron afbeelding: velofysics.wordpress.com Wanneer heerst de Messias?
  11 Chesjwan 5778 | 31 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  De traditie legt uit:
  Hij zal heersen in een tijd van wereldvrede (Micha 4:3); hij zal heersen op een tijd wanneer het Joodse volk de geboden van God naleven (Ezechiël 37:24) en hij zal heersen in een tijd dat alle mensen de Ene God dienen (Jesaja 66:23).

  De bewering is dat omdat dit nog steeds niet zo is, dat Yeshua dan ook niet de Messias kan zijn.
  Ook deze bewering gaan wij onderzoeken en wel in dit artikel.

 • Brandofferaltaar Tent der Vastgestelde Tijden. Bron afbeelding: christipedia.nl Bloedoffers; waren die wel nodig?
  13 Chesjwan 5778 | 2 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Iedereen die goed leest (en dus oplet), moet bij het lezen van deze vraag lachen en opmerken: “Nee; natuurlijk niet!”, wat zijn of haar achtergrond of overtuiging ook mag zijn. Bloed werd immers niet geofferd! Mij heeft het een tijdje geduurd voordat ik het zag.

  Toch laat ik de vraag en daarmee het onderwerp van dit artikel staan, omdat de bewering dat Yeshua ‘s bloed helemaal niet nodig is, met deze stelling wordt aangehaald.
  Men bedoelt dat het bloed van de offers helemaal niet nodig is om hiermee verzoening te doen voor het aangezicht van God. Men haalt hierbij Leviticus 5:11-13 en Jona 3:10 aan om de bewering te bevestigen.

  In dit artikel gaan we onderzoeken of de bewering “verzoening doen met het bloed van de offers is niet nodig” terecht is.

 • Opengerolde Torahrol; witte achtergrond Jesaja 53; waar gaat dit over?
  14 Chesjwan 5778 | 3 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Iedereen, die zich in dit onderwerp interesseert, heeft er een klare antwoord op. Maar, als we ze bij elkaar zetten en we ze dan deze vraag stellen, dan zullen we minstens twee verschillende antwoorden krijgen. Hoe zit dit nu? Welke van de twee antwoorden is nu de juiste? Of hebben beide antwoorden niets met Jesaja 53 te maken?

  En dan blijkt het hoofdstuk van dit boek ook nog eens te zijn verboden te lezen, binnen een gemeenschap.

  Door andere hoofdstukken te lezen en andere passages aan te halen, gaan wij onderzoeken met wat voor antwoord wij zullen komen.

 • Azuurblauwe achtergrond met gouden letters אהיה אשר אהיה “Ehjeh אהיה! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven!”
  16 Chesjwan 5778 | 5 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Het lezen van deze titel doet geloven dat eenieder die beweert dat voortaan eer kan worden behaald bij iemand anders, dat die dan als ‘vals’ moet worden aangemerkt.

  Deze titel is echter een samensmelting van korte gedeelten uit de passages Exodus 3:12,14 en Jesaja 42:8. In dit artikel gaan we zoeken waar de aangehaalde passages over gaan en aan wie onze God Zijn eer niet zal geven.

 • Tekening van Joden in een Synagoge Volgde Yeshua Gods Torah tot in de puntjes, of was hij daar juist een overtreder van?
  20 Chesjwan 5778 | 9 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Mensen genezen op Shabbat; wandelen op Shabbat; aren plukken, bewerken en opeten op Shabbat … wist deze man wel wat wel en niet mag op Shabbat?

  In dit artikel gaan wij antwoord vinden op wat wel en niet toegestaan is op Shabbat en uiteindelijk antwoord zoeken op de vraag, gesteld in de titel.

 • Brandofferaltaar Tent der Vastgestelde Tijden. Bron:christipedia.nl Geen menselijke offers!
  20 Chesjwan 5778 | 9 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  In de Joodse schriften zou mensenoffers en een onschuldige die geofferd wordt voor de zonden van anderen, ondenkbaar zijn. Dat dit zou worden gebruikt om verzoening te doen, is onacceptabel. En maar goed ook, want wie zou dit nu rechtvaardig vinden?

  In dit artikel gaan we deze bewering onderzoeken en met name de passages uit de TeNaCH [OT], die de bewering moeten onderstrepen. Gaandeweg kunnen wij erachter komen dat het een en ander net iets anders bedoeld wordt dan het in eerste instantie doet overkomen en ook dat de bewering dat het niet in de Joodse schriften voorkomt, niet helemaal juist blijkt te zijn.


Er wordt gezegd ...

 • Een dode en een levende boom Geconsumeerd
  30 Nisan 5783 | 21 april 2023 ▬ Mark-Jan Koster

  Ja, misschien een vreemde titel als onderwerp voor een geloofsartikel, maar gaandeweg zal je zien dat deze titel helemaal niet zo verkeerd is. Het is juist heel herkenbaar, maar je staat er nooit bij stil.

 • Granaatappelbomen op een rij Over het Bijbelse vasten
  3 Shevat 5782 | 5 januari 2022 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Werd er überhaupt wel gevast?
  Het antwoord hierop is "Jazeker!" Een vervolgvraag kan zijn: "Waarom werd er dan gevast?"

  Zelf hield ik mij er niet zo mee bezig, totdat ik een artikel via internet tegenkwam waarin werd gesteld dat vasten op een binnen het jodendom belangrijkste dag Bijbels gezien niet verplicht is.
  Dit artikel gaat daar niet over, maar of er überhaupt wel gevast werd in Bijbelse tijden en wat de reden daarvan was.

 • Een dode stuik, met daarom heen bloeiend jong onkruid Korstvorming - een poging tot herstel
  6 Sivan 5781 | 17 mei 2021 ▬ Mark-Jan Koster

  Ja, de titel van dit artikel klinkt wat vreemd: “Korstvorming”. En helemaal als je het begin van dit artikel leest, waarin ik begin met een droom die ik gehad heb en deze verder uitwerk als vergelijking met de huidige ...

 • Vier gouden Hebreeuwse letters, zwevend in de lucht Tetragram: Grieks voor "Vier Letters"
  13 Tamuz 5780 | 5 juli 2020 ▬ Jeannette W.A. Koster

  "Tetragram" is van een Griekse woord wat "vier letters" betekent. Hiermee worden de Hebreeuwse letters Yud - Hee - Waw - Hee bedoeld, wat De Naam van onze God moet aanduiden.

  Ik heb dit korte artikel geschreven n.a.v. een opmerking die ik via internet heb gehoord. De man gaf in zijn preek aan waarom De Naam niet wordt uitgesproken, en die reden begrijp ik eerlijk gezegd niet.

 • Een tekening van een baby in een reuze luier dat nergens aan hangt Drie mogelijke geboortedata van onze Messias
  8 Tevet 5780 | 5 januari 2020 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Onder de gelovers is dit het meest bekritiseerde onderwerp.
  Waarom? Omdat de exacte datum niet in de Geschiften vermeld is.

  Mij zijn drie mogelijke geboortedata van onze Messias bekend, waarbij twee het meest bekende zijn en één daarvan het minst bekende is onder de gelovers van Yeshua/Jezus.

  Als het werkelijk belangrijk voor ons zou zijn geweest te weten wanneer Yeshua geboren is, zou de exacte datum in de Geschriften vermeld staan. Daarom, niet wegens de belangrijkheid, maar om aan onze nieuwsgierigheid ietwat tegemoet te komen, laten wij deze drie mogelijkheden eens onderzoeken.

 • Een 9-armig kandelaartje, waarop 8 kaarsjes branden en de negende kaarsje brandend in een hand wordt vastgehouden Wat betekent het Hebreeuwse woord "chanoeka"?
  22 Chesjwan 5780 | 20 november 2019 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Het Joodse feest Chanoeka bestaat sinds 165 voor gangbare jaartelling. Echter is het feest enkel zo'n 300 jaar lang gevierd zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Waarom is dit en hoe wordt het vandaag-de-dag gevierd?

  In dit artikel link ik ook naar een artikel, geschreven door mw. Geke van Halteren en geplaatst op messianieuws.nl, waarin wordt verwoord waarom Chanoeka ook voor christenen relevant is.

 • Bijbel Matthéüs 28:19 _ Een gebod wat aan iedere christen gegeven is?
  16 Av 5779 | 17 augustus 2019 ▬ Jeannette W.A. Koster

  "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."

 • Zon, Maan en Sterren Zon, Maan en Sterren
  12 Adar I 5776 | 21 februari 2016 ▬ Mark-Jan Koster & Jeannette W.A. Koster

  In de herfst van 2015 zaten wij vol spanning af te wachten wat er zou gebeuren tijdens de zogenaamde bloedmaan, voornamelijk rond 28 september van 2015. Immers, in de Bijbel wordt verteld dat de zon verduisterd zal worden en de maan rood zal zijn en de sterren zullen vallen en als dit gebeurd, dat dan de wederkomst zal geschieden. (Openbaring 6:12-13; Joel 2:20-31; Handelingen 2:19-20) Is dit nu geestelijk, letterlijk of beide te begrijpen?

 • 2 Joodse mannen blazend op een ramshoorn De 2 Getuigen
  12 Chesjwan 5776 | 25 oktober 2015 ▬ Mark-Jan Koster

  In het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 11, wordt gesproken over de 2 getuigen. Nu zijn er diverse theorieën te vinden die over dit onderwerp gaan en voornamelijk wie deze 2 getuigen kunnen zijn. In dit artikel deel ik mijn visie over dit onderwerp.

 • Empathie Empathie
  11 Kislev 5775 | 3 december 2014 ▬ Mark-Jan Koster
 • Het Licht van de Joden Het licht wat van de Joden afgepakt zou worden ...
  11 Nisan 5773 | 22 maart 2013 ▬ Mark-Jan Koster
 • Welk jaar leven we? Welk jaar leven we?
  25 Tevet 5773 | 7 januari 2013 ▬ Mark-Jan Koster
 • Liefde / Geestelijk Liefde < > wereldse denkwijze; Geestelijk < > verstand
  15 Tevet 5772 | 10 januari 2012 ▬ Mark-Jan Koster
 • Darwins evolutie theorie Darwins evolutie theorie
  26 Shevat 5769 | 20 februari 2009 ▬ Mark-Jan Koster

Nieuw geplaatste artikelen


Artikelen onderverdeeld in 4 onderwerpen

 • Torah
  Betekent: Leer/onderricht/onderwijs, maar is in de meeste Bijbelvertalingen naar "wet" vertaald.
 • Moadiem
  Betekent: Gezette/vastgestelde tijden.
 • Antithese
  Betekent: Weerlegging van de stelling.
 • Er wordt gezegd ...