Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
2 Getuigen

Mark-Jan Koster

Auteur:
Mark-Jan Koster

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> De 2 Getuigen

De 2 Getuigen

12 Chesjwan 5776 | 25 oktober 2015

Ja, daar zou ik een artikel over schrijven. Ik heb het dan over de 2 getuigen vanuit Openbaring hoofdstuk 11. De artikelen op mijn blog over de 2 getuigen deel 1 en 2 zijn samengevoegd tot 1 geheel, waarbij er stukken verwijderd zijn en een ander stuk toegevoegd wat er eerst niet in stond. Aan het eind van dit artikel haal ik nog even de wederkomst van Yeshua aan en hoe ik daarover denk wanneer deze ongeveer zou moeten komen. Ik leef daar niet naar, d.w.z. dat ik niet toe leef naar dat moment. Het is mijn hart die bepaald wat er met mij gebeurd tijdens de wederkomst, in hoeverre deze staat in liefde en niets anders dan dat. Elk uiterlijke handeling t.o.v. de wederkomst heeft geen enkele meerwaarde, dus mensen die hun baan opzeggen of dat soort zaken, worden toch behoorlijk misleid! En ik wil ook alvast aankaarten dat je niemand moet geloven op zijn/haar woord wanneer de wederkomst plaatsvindt! Je kunt het aan de tekenen in deze duistere wereld zien dat het niet lang kan duren, maar alleen de Vader weet wanneer het tijd is en dat kan in feite op elk moment gebeuren. Alleen wij mensen menen overal een precieze tijd voor te hebben …

Ik geloof niet dat de 2 getuigen 2 mensen zijn en ik zal zo duidelijk mogelijk uitleggen waarom. Beginnend met vers 3 gekopieerd uit een online Bijbel:

En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. (In mijn Bijbel staat het vertaald als boetekleed.)

Mij gaat het dan om het eerste gedeelte ‘Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven’. Met andere woorden, deze 2 getuigen worden niet gestuurd, ze zijn er al. Het verschil is dat in deze profetie de 2 getuigen macht gegeven wordt voor 1260 dagen. Nu kan die 1260 dagen ook anders bekeken worden, omdat zowel in Numeri als bij Ezechiël staat dat 1 dag gerekend wordt als 1 jaar. (Numeri 14:33,34 en Ezechiël 4:4-6). Dat zou dan een aardige lange periode zijn en ze zullen dan meteen de oudste mensen zijn die op aarde ooit geleefd hebben. Dat geloof ik dus niet, maar wat geloof ik wel? Ik wil even terug gaan naar Deuteronomium 30:19 waar het volgende staat:

Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;

Wederom gaat het mij in eerste instantie om het eerste gedeelte. Waarom zouden deze aangestelde getuigen niet dezelfde getuigen zijn als in Openbaring 11? Want ten eerste zie je in vers 3 dat bestaande getuigen macht gegeven worden en lees je niet dat in deze profetie getuigen gestuurd worden. En als je dan ook verder leest wat voor macht ze hebben, lijkt dat geheel gebaseerd te zijn op de natuur. Vers 6:

Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.