Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
2 Getuigen

Mark-Jan Koster

Auteur:
Mark-Jan Koster

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> De 2 Getuigen

Hoe vaak hoor je de laatste tijd wel niet over droogte periodes over de hele wereld? En dit is niet alleen dit jaar, ook vele jaren voorheen. Hoe vaak lees je wel niet verhalen over water die ineens rood gekleurd is? Recent nog ergens in Turkije, wat door een bepaalde soort alg ontstaan was. Allemaal natuurverschijnselen die echter wel te maken hebben met deze profetie. Hoeveel ziektes zijn er wel niet en hoeveel epidemie uitbraken? Teveel om op te noemen. Ook onder het dierenrijk zijn epidemieën en ja zelf onder het plantenrijk! Waar zijn dan die 2 letterlijk menselijke getuigen die aan het profeteren zijn? Ik vind zelf dat de natuur ons heel goed profeteert waar we mee bezig zijn. Als wij naar gas boren, volgen er aardbevingen. Als wij kolen uit de grond halen voor verbranding, ontstaat er luchtvervuiling. Waar de lucht vervuild is, moeten er zwaardere winden komen om de lucht iets te klaren. Waar bomen omgehakt worden, volgen er aardverschuivingen, omdat het water niet meer tegengehouden wordt door de wortels van de bomen. En dit allemaal is geen machtige profetie? Vers 5:

En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.

Als je de Bijbel leest, dan lees je vaak dat er gewezen wordt op het hart van de mens. Daar moet liefde in zitten, geen eigenliefde. Je kunt met je mond spreken over liefde, anderen onderwijzen over liefde, maar als je in je hart niet deze liefde hebt, dan ben je niets anders dan waar Yeshua eens over gesproken heeft in Mattheus 23 vanaf vers 1:

Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes; Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.

Ik zou wel heel Mattheus 23 willen kopiëren en plakken, want dat is zeer zeker de moeite waard, maar ik ga er van uit dat iedereen wel een Bijbel heeft om in te lezen. De reden waarom ik dit aanhaal, is vers 1 van Openbaring 11:

En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.

Als we dit letterlijk interpreteren, dan worden alleen die mensen gemeten die in de tempel (die niet meer bestaat) zijn en daarin aanbidden. Maar als we nou dat andere belangrijke punt aanhalen, namelijk het hart van de mens waar de liefde zit, dan kan het hart van de mens gezien worden als jouw tempel en de offers die je in je hart doet als jouw altaar. Als we dan deze eerste vers lezen, dan zou er kunnen staan: 'Sta op en meet het hart van de mensen en de offers die ze hebben gemaakt en meet diegene die in het hart aanbidden'.
We gaan even verder met vers 2: