Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
2 blokken huizen naast elkaar. Linker is geel, rechter is blauw. Bron afbeelding: https://www.despreekstoel.be/wonen-je-ouders-dicht-bij-elkaar/


Gebruikte Bijbelvertalingen:
Herziene Statenvertaling


Home >> Artikelen "Torah" >> De 2-huizen theorie. Een juiste of onjuiste theorie?

De 2-huizen theorie. Een juiste of onjuiste theorie?

20 Chesjwan 5778 | 17 oktober 2017

Zelf had ik ook nooit van deze theorie gehoord, totdat ik een video van 119 Ministries zag en later een van Passion for Truth Ministries.

Kort gezegd gaat het over de verloren schapen van Israël, waar Yeshua [Jezus] specifiek voor gekomen is (of, zo u wil, zou zijn):

Matthéüs 15:24
Hij antwoorde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Uit: Herziene Statenvertaling

De theorie gaat dat deze “verloren schapen van het huis Israël” het voormalig noordelijk gelegen koninkrijk Israël is, die overeenkomstig 2 Koningen 18:9-12, Hosea 1:6-9 en Jeremia 3:8 door ADONAI1 יהוה met een scheidbrief uit hun land zijn weggestuurd, waardoor ze tot “Lo-Ammi [niet Mijn volk]” zijn verklaard. In Deuteronomium 30 heeft ADONAI יהוה aan de kinderen van Israël (dat zijn alle stammen van Israël) beloofd dat Hij ze van alle vier windstreken van de aarde, waarnaar ze zijn verdreven, weer bijeen zal verzamelen en terug zal brengen naar het Beloofde Land, mits zij zich in hun harten zouden bekeren. Vanaf Deuteronomium 28 lezen wij dat onze God via Mozes aan iedereen die aanwezig waren – dat zijn: de kinderen van Israël; de volkeren die met de Israëlieten mee gegaan zijn uit Egypte en de nakomelingen van beide genoemden – dat aan hen de zegen en de vloek is voorgehouden. In Deuteronomium 31 lezen wij dat aan Mozes is verteld dat iedereen het verbond zullen verbreken en andere goden achterna zullen lopen. In Ezechiël 37:15-28 legt onze God via Zijn profeet Ezechiël uit wat hij voornemens is te doen en hierin wordt duidelijk dat onze God Efraïm en Juda weer bijeen zal brengen. Zij beiden zullen door onze God van alle vier windstreken van de aarde worden verzameld en terug worden gebracht naar het land Israël, het Beloofde Land. “Efraïm” (eigenlijk: Josef, het stuk hout van Efraïm) is de naam die God geeft aan het voormalig noordelijk gelegen koninkrijk Israël en “Juda” is de naam die God geeft aan het voormalig zuidelijk gelegen koninkrijk Judea.

1. Grote Heer; Verheven Heer

Deze theorie gaat verder door ons onder de aandacht te brengen dat onze God Zijn belofte helemaal niet waar kan maken, zonder Zijn eigen gebod te overtreden. Namelijk die in Deuteronomium 24 staat vermeld:

Deuteronomium 24:1-4
Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, , en als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft, dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is; want dat is voor het aangezicht van de HEERE een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft.

Een vrouw wordt niet onrein als haar man sterft. De vrouw wordt ‘onrein’ bevonden omdat ze iets verfoeilijks heeft gedaan. Het gaat hier dan ook om het feit dat de eerste man haar met een scheidbrief heeft weggestuurd. Wat er dan ook met de vrouw gebeurd, haar eerste man – inmiddels ex-man – mag haar niet meer tot zijn vrouw nemen.