Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
2 blokken huizen naast elkaar. Linker is geel, rechter is blauw. Bron afbeelding: https://www.despreekstoel.be/wonen-je-ouders-dicht-bij-elkaar/


Gebruikte Bijbelvertalingen:
Herziene Statenvertaling


Home >> Artikelen "Torah" >> De 2-huizen theorie. Een juiste of onjuiste theorie?

Onze God is een Rechtvaardige God en niet een persoon dat anderen allerlei regels en wetten op legt, om daar vervolgens zelf niet aan te houden. Dat zijn eigenschappen van een tiran en niet van een rechtvaardig persoon, laat staan van een Rechtvaardige God. De grote vraag is dan ook:

“Hoe zal ADONAI יהוה, onze God, Zijn belofte nakomen zonder Zijn eigen gebod te overtreden?”

Dit is inderdaad een mysterie [sod סוד = geheim/verborgen] als je de aangehaalde passages leest. Een verklaring zou kunnen zijn dat het voormalig noordelijk gelegen koninkrijk Israël, wat met Efraïm is aangeduid, het aan zichzelf te danken heeft dat het voorgoed verstoten is. Er zijn enkelen van de inwoners die van het noorden naar het voormalig zuidelijk gelegen koninkrijk Judea zijn verhuisd en misschien dat het deze mensen zijn die onze God met Efraïm heeft bedoeld. Echter, als we Ezechiël 37 nog eens lezen, dan zien wij in vers 16 dat onze God tegen Zijn profeet Ezechiël zegt te profeteren: “Voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen.” Deze Israëlieten, Juda’s metgezellen, zijn nu deze naar het zuiden verhuisde Israëlieten. Het slot van deze vers toont dat onze God tegen Zijn profeet Ezechiël zegt te profeteren: “Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen.” Jakob heeft de twee zonen van Jozef geadopteerd en Efraïm, die jonger was dan zijn broer Manasse, boven Manasse gesteld. Hij heeft aan Jozef verklaard dat het deze Efraïm is die groter zal zijn dan Manasse. Efraïm was een van de stammen van het voormalig noordelijk gelegen koninkrijk Israël. Het koningschap van dit koninkrijk kwam uit de stam Efraïm. Met “heel het huis van Israël” wordt nu dit koninkrijk bedoeld. En dan moeten wij nu ook de eerdergenoemde grote vraag gaan stellen.

De TeNaCH2 zelf geeft hier antwoord op.
Voordat wij de passages uit de TeNaCH aanhalen, moeten we een paar punten weten:

  1. De priesters, die hamasjiach [de messias = de gezalfde] worden genoemd, zijn de enige die de ongerechtigheden van het volk op zich namen. (Leviticus 4:3,5,16; 6:22 [15]; Exodus 28:36-38; Leviticus 6:25-26 [18-19]; 10:16-17)
  2. Koningen en profeten, die tot deze ambt gezalfd zijn, kunnen ook hamasjiach worden genoemd. Dit komt in de TeNaCH echter niet voor.
  3. Een persoon van Israël of het volk Israël mag geen verzoening doen voor zichzelf voor het aangezicht van ADONAI יהוה, tenzij de persoon een priester is. Kastijding en je ziel blootstellen aan de dood en van het Boek des Levens worden geschreven voor dit doel is niet toegestaan.

2. Torah [Instructie; Leer] Nevi’im [Profeten] K(CH)etuvim [Schriften]

We halen een boek uit de TeNaCH aan en dan voornamelijk een hoofdstuk waar veel onduidelijkheid over bestaat: Jesaja 53.