Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> Over het Bijbelse vasten p. 2-4

Detox ... Ontgiften

Het Hebreeuwse werkwoord is לָצוּם / latsoem /.
Google vertaler vertaalt het naar het Engels met een heel mooi woord, wat wij in het Nederlands ook gebruiken: “Detox” … oftewel “ontgiften”.

In de Hebreeuwse/Arameese geschriften [TeNaCH/OT] komt het volledige werkwoord / latsoem / niet voor. Maar als we zoeken op de varianten van het hele werkwoord – bijvoorbeeld צום / tsom / of op צמת / tsamta / – dan komen we wel wat Bijbelpassages tegen.

Onder andere II Samuël 12, waarin David onze God verzoekt zijn zoon weer gezond te maken en hem niet te laten sterven. Dit ondanks dat David via een profeet van יהוה, onze God, te horen heeft gekregen dat zijn zoon zal sterven, en om welke reden. David deed / latsoem / door andere kleren aan te trekken; niet meer te wassen en zich te zalven; geen eten en drinken tot zich te nemen en te slapen op de grond, i.p.v. op een bed of in een ligstoel. Toen zijn zoon na 7 dagen toch overleed, waste en zalfde hij zich; trok andere kleren aan; vroeg om eten en at weer.

In 1 Koningen 21 lezen wij dat Izebel namens de koning (haar man) een / latsoem / afriep aan de inwoners van een stad waar een zekere Naboth ook woonde. Naboth moest aan het hoofd zitten en twee mannen moesten vals over hem getuigen, wat resulteerde in zijn dood door steniging.

In Jeremia 36 is het de profeet die Baruch, zoon van Neriah, opdraagt de woorden die יהוה, onze God, via Jeremia gegeven heeft en in een boek (rol) heeft geschreven, in het huis van יהוה aan het volk voor te lezen. Het moest worden voorgelezen op de dag waarover / latsoem / werd afgekondigd. Dat was een dag in de Hebreeuwse Negende Maand, wat vergelijkbaar is met de gangbare kalender ergens in november/december.

In Joël 1 is het de profeet Joël, zoon van Pethuel, die de worden van יהוה, onze God, verkondigd.
Onze God roept Zijn volk op een dag van / latsoem / te proclameren en zich te verzamelen in het huis van יהוה, onze God, en tot Hem te roepen. De reden volgens de profetie? Door sprinkhanenplaag en droogte is al het akker en gewas verdort. Er is geen eten en drinken meer.

In Jesaja 58 profeteert de profeet wat volgens יהוה, onze God, het ware / latsoem / eigenlijk is.