Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen " antithese" >> Bloedoffers; waren die wel nodig?

Bloedoffers; waren die wel nodig?

13 Chesjwan 5778 | 2 november 2017

Onder de Joden ben ik de volgende bewering niet tegengekomen, maar onder de ex-christenen wel: “Jezus’ bloed hebben wij helemaal niet nodig om verzoening te doen voor onze zonden. Sterker nog; ‘bloedoffers’ zijn helemaal niet nodig!”. Het is niet dat onder de meeste Joden wordt beweerd dat Jezus’ bloed wel nodig is – in tegendeel – maar de bewering dat het bloed van de offers überhaupt niet nodig was om verzoening te kunnen doen. Want hiermee wordt tevens gezegd dat de Ohel Mo’ed [Tent van de Vastgestelde Tijden] en later de eerste en tweede Tempel overbodig waren en dat de Tempel, die door de Messias zal worden gebouwd, ook niet nodig is. Want dit is nu juist een van de wensen binnen het jodendom: Dat alle Joden weer in Israël wonen en dat de Tempel weer in Jeruzalem zal staan waar weer kan worden geofferd zoals onze God dit via Mozes [Moshe] geboden heeft.

Toch is de opmerking “bloedoffers zijn niet nodig” niet onwaar. Bloed werd immers niet geofferd! Echter, werd het bloed van de offers wel degelijk gebruikt om verzoening te doen en enkel onder bepaalde omstandigheden voldeed een offer voor verzoening waarin bloed niet aanwezig is.

De passages die voor de bewering “bloedoffers waren (en zijn) niet nodig” – waarmee men bedoelt dat het bloed van de offers voor verzoening niet noodzakelijk is – worden gebruikt, zijn Leviticus 5:11-13 en Jona 3:10 …

Leviticus 5:11-13
Maar als zijn vermogen ontoereikend is voor twee tortelduiven of twee jonge duiven, dan moet degene die gezondigd heeft, als offergave het tiende deel van een efa [een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter] meelbloem als zondoffer brengen. Hij mag er geen olie op doen en er ook geen wierook op leggen, want het is een zondoffer. Hij moet het naar de priester brengen, en de priester moet daarvan een handvol nemen, als gedenkoffer, en het op het altaar in rook laten opgaan, boven de vuuroffers van de HEERE. Het is een zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen over zijn zonde, die hij begaan heeft, in deze of gene zaak, en het zal hem vergeven worden. Het zal voor de priester zijn, net zoals het graanoffer.
Uit: Herziene Statenvertaling
Jona 3:10
Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.
Uit: Herziene Statenvertaling

Alleen dit kleine stukje uit Leviticus gelezen, doet inderdaad geloven dat bloed van de offers helemaal niet nodig is om verzoening te doen. Vreemd, want elders wordt er juist geboden het bloed van de schuld- en zondoffers te gebruiken voor verzoening. Het bloed van deze offers moest op het altaar worden gesprengeld. Hoe zit dit nu? Want de stelling: Jezus’ bloed is helemaal niet nodig gaat dan ook op voor de TeNaCH: Bloedvergieten is helemaal niet nodig! Niet alleen zou dan het Nieuwe Testament zichzelf en het Oude Testament tegenspreken; het Oude Testament zou zichzelf ook tegenspreken, wat dan zou betekenen dat geheel de Bijbel als ‘totale onzin’ moet worden beschouwd.