Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
Darwins evolutie theorie

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> Darwins evolutie theorie

Darwins evolutie theorie

26 Sh'vat 5769 | 20 februari 2009; Mark-Jan Koster (aangepast 9 augustus 2011)

Het ontstaan van al dat is

De evolutie theorie wordt gezien als de vervanger van de creatie theorie. Niet zo verwonderlijk, want de theorie laat ‘zien’ waar het over gaat. Theoretisch gezien staat deze theorie niet zo ver van de waarheid verwijderd. Er is echter een klein detail. Een klein detail wat grote gevolgen heeft in de waarheid van de theorie.

Inhoudsopgave

Vervanger creatie theorie

De evolutie theorie door Darwin, wordt door wetenschappers nog steeds gezien als waarheid. Deze theorie verklaard de wereld hoe de mens ontstaan is, door middel van een voor ieder mens begrijpelijke evolutie. Het vervangt het scheppingsverhaal van de Bijbel, door op natuurlijke wijze de evolutie te tonen van een wezen in andere hogere wezens. Van waterdieren in afmibieën en landdieren en van landdieren naar de aap toe en uiteindelijk mensen. Dit wordt in elk biologie boek beschreven en door de wetenschap zo geleerd. De grote vraag die gelovigen zich stellen is; kan er iets van waarheid in zitten of zelfs waarheid zijn? Want let wel, deze theorie komt toch ergens vandaan, gebaseerd uit diepgaand onderzoek. Hoe zou dan zulks theorie geheel vals zijn, als er al 200+ jaar deze theorie met testen en onderzoek nog steeds als waarheid beschouwd wordt? Ikzelf ben gelovig en geloof in een Schepper, dat voorop gesteld. Maar op een wereld waar men heel veel kan vertellen door beeldvorming, omdat een beeltenis of spreken in beeltenissen⁄symbolisme een veel dieper liggende betekenis getoond en begrepen kan worden, zo kan materie zelf ook heel goed een beeltenis zijn van een dieper gelegen waarheid. Want waarom is de mens zo gefixeerd op beelden, symfonieën, gedichten etc.? Omdat aan de hand daarvan een veel diepere gevoel, betekenis en bedoeling gelegd kan worden. Een gevoel die niet aan te tonen valt; een betekenis die niet door iedereen begrepen wordt, een beeld die veel meer zegt dan 1000 woorden. Waarom accepteert de mens wel deze symbolische uitlatingen, maar wil het over het algemeen niets weten van een geestelijke Schepper?
Beide kan niet aangetoond worden; beide hebben maar 1 doel, een diepere innerlijke betekenis weergeven. Niet 1 betekenis, maar velen. Waarom is de bijbel in zulks beeldspraak geschreven? Is het niet om de diepgang daar ook van te kunnen zien, in plaats van alleen maar de letterlijke teksten aan te nemen en deze blind te volgen?

2 Korinthe 3:6
Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Letter en Geest. Wetenschap en God. Van het begin af aan heeft God ons duidelijk proberen te maken dat het streven naar kennis ons niet goed doet.<
Genesis 2:17
Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
Dit klinkt wel heel cru. Waarom zou ik als mens zijnde niet mogen weten wat het verschil is tussen goed en kwaad? Waarom zou dit meteen mijn dood moeten betekenen? Ik denk dat we, om deze tekst te kunnen begrijpen, een paar mogelijke redenen aan kunnen halen:
  • In eerste instantie was dit een waarschuwing voor Adam. Immers, Adam was geestelijk zuiver, maar door het eten van deze boom der kennis is hij gevallen.
  • Uiterlijke nieuwsgierigheid brengt de mens nooit tot het goede.
  • Kennis des goeds kan natuurlijk geen kwaad, maar kennis van kwaad kan verstandelijk alleen bereikt worden door kwaad te doen.
  • Kennis van goed en kwaad zoals hier bedoeld wordt, kan alleen bereikt worden via de verstandelijke vermogens. Er wordt verwezen naar de materiële⁄boom der kennis, die zijn wereldse vruchten brengt. God doet echter een beroep op de geestelijke vermogens van de mens, die alleen ontwikkeld kan worden door het goede en die daardoor een leermeester is van het kwade. Want wie goed doet in alle opzichten, vanuit het innerlijk, zal spoedig veel tegenstand krijgen van de wereld. Op deze manier leert deze ook het kwade kennen. Want de wereld kent het innerlijke niet en zal hier altijd tegenin gaan, op wat voor een manier dan ook!
Met 'de letter' wordt dan ook deze verstandelijke vermogens bedoeld. God geeft hier aan dat juist de letter dood, maar de geest levend maakt. Maar wat is de geest dan? God is Geest, God is Liefde. Het is ook het evenbeeld van God in onszelf, die liefde is.
Liefde is ook volledig, het heeft geen grenzen, zoals God ook geen grenzen heeft. Verstandelijke vermogens wel.
Hoe meer men voor de verstandelijke vermogens kiest, hoe verder men van de Geest zal afdwalen. Vandaar de waarschuwing van God voor zowel in het begin bij Adam, evenals voor de mens na Adam, dat het eten van de boom der kennis ons niet goed zal doen en ons geestelijk gezien doet sterven. Want als je van de geest afdwaalt, dan sterf je ook geestelijk, ook al leef je lichamelijk! En God kijkt alleen naar Zijn evenbeeld; de geestelijke mens. En al Zijn uitspraken, indirect of direct, is alleen gericht op de geestelijke mens, niet op de natuurlijke mens. Het is wel zo, dat het natuurlijke aspect in overeenstemming is met het geestelijke, zoals een schilderij een natuurlijke afbeelding kan zijn van de geestelijke toestand van de schilder(es). Dus in overeenstemmende materiële beelden⁄woorden, ligt altijd een innerlijke⁄geestelijke betekenis die alleen begrepen kan worden als de mens een verbinding heeft met zijn⁄haar eigen innerlijke geest.
Waarom is er dan heden ten dage toch zo ongelofelijk veel verstandelijke en wetenschappelijke kennis? Mischien is dit niet zo moeilijk te begrijpen, gezien de onderdrukking die het geloof in alle tijden heeft veroorzaakt …
Het is tevens ook een grote reden waarom de eindtijd voor de huidige periode is voorspeld.

Zegening van de boom der kennis

Deze onderdrukking heeft ervoor gezorgd dat de mens is gaan zoeken naar kennis. En dit was en is nog steeds noodzakelijk, omdat een mens niet vrij is tijdens onderdrukking. En God heeft ons juist geschapen als vrije mensen, om zelf te kiezen wat het wil. Vandaar dat je in het verleden, maar ook heden, ziet dat onderdrukking niet getolereerd wordt. Wel tot op een bepaalde hoogte, maar het houdt nooit stand! Vandaar ook dat de boom der kennis uiteindelijk wel gezegend werd. Dit is al in het oude testament voorspeld, dat de wetenschap in deze tijd welvarend zal zijn.

Daniël 12:4
En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
Dit is in strijd met de evolutie theorie. Want die zegt dat door te evolueren de mens slimmer is geworden. Maar vraag jezelf eens af hoe het kan dat er (letterlijk Bijbels gezien) ongeveer 5900 jaar lang amper iets gebeurd qua ontwikkeling en ineens eind 1800 begin 1900 de ene uitvinding naar de andere plaats vindt? Als evolutie een natuurlijk proces is, dan moet dat ook een natuurlijk proces blijven en gelijkmatig ontwikkelen. Een evolutie kan niet bijna 6000 jaar amper bewegen en ineens binnen 100 jaar enorm vooruit gaan. Dit moet, volgens mijn logica, een reden hebben. Een natuurlijke evolutie zou een patroon moeten hebben, maar geen intelligente redenering. Dat zou namelijk onmiddelijk duiden op een inteligent levensvorm, die alles ordent.

De waarschuwing vanuit God voor; ‘de letter dood’, telt nog steeds, want we zien allemaal wat de wetenschap doet, namelijk proberen te bewijzen dat God niet bestaat. Een werkelijke geestelijke dood, gezien vanuit geestelijk standpunt.
Maar door deze zegening van de boom der kennis is wel iedereen in staat om zelf na te denken en zelf de Bijbel of een ander geestelijk boek te lezen, wat in de eeuwen hiervoor niet mogelijk was! Maar wat doet de mens met deze zegening? Bijbel in de boekenkast, maar nog steeds niet zelf lezen en laten vertellen door ‘leraren’ wat hier in staat en wat dat betekent. Want, zij hebben hier toch tenslotte voor geleerd … erg jammer. Maar laten wij nu de evolutie zelf erbij pakken.

Evolutie theorie van Darwin zelf

Darwin stelt dat aan de hand van ‘survival of the fittest’ de dieren steeds verder geëvolueerd zijn en dat onze voorvaderen de evolutie vanuit de apen is.

Een klein detail, wat grote gevolgen heeft

Dit is heel kort gezegd, maar ik kan ook heel kort zeggen dat er wel waarheid in zit! Darwin heeft echter, naar mijn mening, 1 klein detail gemist. Een klein detail met hele grote gevolgen. Dit ene kleine detail is het zielenleven van de mens. Niet alleen de mens heeft een ziel, maar elk levend wezen heeft een ziel. Maar hoe nu uit te leggen aan wetenschappers, dat een levend wezen een ziel heeft? Een ziel valt niet aan te tonen en wat niet aan te tonen valt, bestaat voor de wetenschap niet.
Ik kan echter wel een vraag stellen:

Als alles alleen maar bestaat uit materie wat vergankelijk is, hoe kan dan een zaad het oneindige voortbrengen? Want neem bijvoorbeeld een zaadje van een appel. Stop je die in de grond, dan komen daar uiteindelijk oneindig veel appels uit voort. Hoe kan materie, wat zelf vergankelijk is, toch een oneindig aantal produceren; ‘oneindig’, wat dus niet vergankelijk is? Zo'n zaadje moet dus innerlijk een behoorlijke scheppingskracht hebben, toch?
Maar misschien is dit niet een heel goed voorbeeld. Ik kan echter nog een vraag stellen, een vraag die door geen enkel wetenschapper beantwoord kan worden. Die vraag luidt:
Als de materie zo is ontstaan zoals de wetenschappers dat zeggen, wat is er dan vóór de ‘big bang’ geweest die deze ‘big bang’ heeft doen ontstaan? Want iedereen weet, jong en oud, geleerd of ongeleerd, dat vanuit het totale niets nooit of te nimmer ineens iets kan ontstaan, laat staan de enorme materiële zonnestelsels.
Dit zijn 2 vragen die alleen maar te verklaren zijn als er wel een innerlijk leven is en dus ook een Geest die ons mensen geschapen heeft naar Zijn evenbeeld. En zo kom ik ook meteen aan de evolutie theorie gezien vanuit geestelijk oogpunt.

Alles heeft zijn tijd nodig om te groeien. Plant je een zaadje in de grond, dan zal deze niet meteen een boom worden, maar hier gaan jaren overeen. Zo wordt een mens ook blind geboren (en dan bedoel ik niet met de ogen, maar in levenservaring) en gaandeweg wordt dit kind steeds meer ziende. Dit door groei, ervaring enz. Alleen al door naar de natuur te kijken, zie je al dat alles een ordening heeft, een ordening die nooit toevallig kan ontstaan. Hier moet een hele wijze reden achter zitten. Zo moet eigenlijk ook het hele idee dat God alles geschapen heeft in 7 letterlijke dagen verwezen worden naar het rijk der fabelen, want waarom zou Hij dat gedaan hebben, maar over al het andere een ordening van langdurige tijd gegeven hebben? Wetenschappers hebben trouwens ook al lang bewezen dat de aarde veel langer bestaat dan de bijbel letterlijk genomen doet vertellen. Maar hier hebben we de veroorzaker al weer bij diegene die gelovig zijn, maar toch het scheppingsverhaal letterlijk interpreteren; het woordje ‘letter’ in letterlijk. Het scheppingsverhaal moet in een heel ander daglicht gelezen worden dan via de letter, want elk logica die er op los gelaten wordt zal vast lopen en er zal geen logica te vinden zijn in het scheppingsverhaal (letterlijk). Via de beeldspraak is dat anders, want als men groeit vanuit de duisternis en vanuit deze duisternis steeds een beetje licht krijgt, wat dan een waar licht is voor iemand vanuit de duisternis, dan is deze gift werkelijk een eerste dag voor diegene, of een tweede, enz.; totdat deze uit de duisternis treed en volledig in het licht staat.
Het was avond geweest (duister) en het was morgen geweest (ochtendgloren) en de dagen worden geteld voor innerlijke groei tot een volledig licht; de zevende dag.

Ik kan nog een zeer duidelijk stukje tekst neerzetten vanuit de Bijbel, zelfs uit het oude testament, waarin duidelijk uit opgemaakt kan worden, dat het scheppingsverhaal niets te maken heeft met een letterlijke schepping van de materie, maar meer te maken heeft met het innerlijke wezen van de mens in wording. Een klein kanttekening is wel dat de materie altijd overeenstemt met het geestelijke, dus de 6 scheppingsdagen heeft wel te maken met de 6 periodes van deze aardse⁄materiële schepping. Zoals het tijdperk van de dinosaurussen toebehoorde aan een bepaalde periode in de ontwikkeling van de aarde, ter voorbereiding op de mens. Dit betekent echter niet dat vanaf het jaar 1900 een nieuwe periode is ingegaan, zoals wellicht de wereld als tegenargument kan aanhalen naar aanleiding van mijn schrijven eerder in dit artikel. Een nieuwe periode is altijd een drastische verandering, zoals het ijstijdperk, dinosaurussentijdperk, enz. Een ontwikkeling bij de bestaande vrije mens is geen drastische verandering in de aardse evolutie, zoals het einde van de verschillende tijdperken.

Jeremia 4:
22 Zekerlijk, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen, en zij zijn niet verstandig; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet.
23 Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet.
24 Ik zag de begen aan, en ziet, zij beefden; en al de heuvelen schudden.
25 Ik zag, en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen.
26 Ik zag, en ziet, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken, vanwege den HEERE, vanwege de hittigheid Zijns toorns.
27 Want zo zegt de HEERE: Dit ganse land zal een woestijn zijn (doch Ik zal geen voleiding maken);
28 Hierom zal de aarde treuren, en de hemel daarboven zwart zijn; omdat Ik het heb gesproken, Ik heb het voorgenomen en het zal Mij niet rouwen, en Ik zal Mij daarvan niet afkeren.
Je kunt hier ook heel gemakkelijk uit concluderen dat de mens nu niet bepaald massaal verder komt dan de eerste dag. Slechts weinigen komen verder en slechts enkelen komen redelijk in de buurt van een hoger innerlijke ontwikkeling. Vergis u zich echter niet in de tegenwoordige paranormale mensen. Niet allemaal althans. Dit hoeft namelijk niets te maken te hebben met een hoger geestelijke ontwikkeling. Sterker nog, velen geloven niet eens in God. Nee, dat heeft meer te maken met de verbinding tussen ziel en lichaam. Is die sterk, dan zal de ziel alleen via het lichaam gebeurtenissen waar kunnen nemen. Is het een zwakke verbinding, dan zal de ziel ook gebeurtenissen waar kunnen nemen, buiten het lichaam om. Deze zwakke verbinding kent vele oorzaken! Teveel om op te noemen binnen dit artikel.
De geestelijke ontwikkeling die ik bedoel is puur gericht op de geest⁄liefde tot God en de naasten en van daaruit kan een individu ook meer waarnemen, omdat het verbonden is met zijn⁄haar innerlijke geest. Daar kun je alleen mee verbonden zijn als je ook leeft en handelt volgens de ordening van liefde, vanuit God. Kijk naar de profeten, die meer hoorden en zagen dan menigeen! Ook hadden ze vaak de controle over de materie.
Ik ben van mening dat alleen enkelen uit de oudheid de 7e dag bereikt hebben, zoals bijvoorbeeld Henoch die opgenomen is (Genesis 5:24).

En zo wordt elke dag omschreven op welke manier er licht toegevoegd wordt⁄moet worden, aan de ontwikkeling van de mens tot voleiding.

Om als God zijnde een wezen te scheppen die gelijk aan Hem is, schept God natuurlijk geen materie. Als dat wel zo was, dan zou God Zelf ook materieel zijn en dus meteen vergankelijk, zichtbaar en eindig. Want materie heeft altijd een begin en dus ook altijd een einde. Maar God is geen materieel wezen, Hij is een Geestelijk wezen. Je zult je waarschijnlijk nog steeds afvragen wat ik bedoel met 'geestelijk wezen', aangezien in de huidige wereld de term 'geestelijk' ook veelvuldig gebruikt wordt. Ik heb de dikke van Dale er even bijgehaald wat daarin staat als betekenis van het woord: 'geest'. Ik moet zeggen dat ik verrast was wat ik als antwoord gezien heb:

geest de; m -en 1 het denkend, voelend en willend deel v.d. mens

Het denkend, voelend en willend deel v.d. mens. Ofwel het innerlijk van de mens. Het innerlijk wat uit voornamelijk 3 eigenschappen bestaat. Heeft Jezus ook niet verteld dat men moet dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Mattheus 28:19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Jezus handelde via de Vader die Hem gezonden heeft;
Johannes 5:30
Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
Het is hierbij belangrijk te weten wat de wil van de Vader is, om daardoor ook te weten te komen wie de Vader Zelf is. Jezus geeft daar Zelf antwoord op.
Mattheus 22:34-40
34 En de farizeeën, gehoord hebbende, dat Hij den sadduceeën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeen vergaderd.
35 En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:
36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Kortom, liefde! Mattheus 28 weer:
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb
Wat dus geheel en al liefde is.
Maar wat is Hij Zelf dan, als Hij Zelf niets kan doen zonder de wil van de Vader, zonder de wil van de Liefde en geheel en al wijst naar deze Liefde?

Johannes 5:37-38
37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt nog Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.
(Kan ook niet, want men kan de Bron niet zien en leven tegelijk!)
38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij geloofd Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.
De Zoon moet dus het woord zijn. Want God heeft Zijn Zoon gezonden die niet geloofd wordt. In Johannes wordt ook nog eens duidelijk uitgelegd wat het Woord is, namelijk in Johannes 1:18. Vergelijk hier eens vers 1 met vers 14.
1: In den beginnen was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.
14: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader), vol van genade en waarheid.
(Die dus helaas, volgens Johannes 5 vers 38 niet geloofd wordt. Dit zal dan ook de kruisiging tot gevolgd hebben).

Gods handelen wordt de Heilige Geest genoemd. Het is een wil die Hij hanteert, zoals de bevruchting van Maria.

Mattheus 1:20-25
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreest Maria, uw vrouw tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest.
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profet, zeggende:
23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;
25 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.
Liefde voelt, wijsheid denkt en wat daaruit voortkomt is de kracht om datgene te doen wat liefde en wijsheid besloten heeft, in ieder mens! Het zijn geen 3 personen of 3 goden, maar 1, zoals ieder ook 1 is in zijn⁄haar liefde, willen⁄woord en handelen! De liefde zou altijd bovenaan moeten staan, zoals het grootste gebod ons doet vertellen en zoals Jezus ook altijd gehandeld en geleerd heeft! Geheel en al in het teken van de Liefde, van de Vader. Waarom wordt liefde als vader aangeduid? Liefde schept, creëert, het brengt voort. Dat is een mannelijke eigenschap. Het vrouwelijke eigenschap is een dragende eigenschap. Ik denk dat deze korte uitleg wel heel duidleijk is. Het heeft dus niets te maken met minder of beter zijn dan … Later in dit artikel kom ik hier nog op terug.

Eén van Zijn eerste schepselen was Lucifer, ook bekend vanuit de Bijbel als Morgenster. Alleen in de King James versie staat bij Jesaja 14:12 de naam Lucifer als de gevallen engel. Dit was dus een geestelijk wezen, niet materieel! In Jesaja 14:12-15 kun je lezen waarom Lucifer gevallen is, namelijk zichzelf gelijk willen stellen aan de Allerhoogste. Iedereen weet vanuit de natuurkunde dat 2 gelijke polen elkaar afstoten. Hierdoor werd de Lichtdrager (betekenis van Lucifer) de drager van de duisternis, de materie. De benaming Lichtdrager is hierdoor veranderd in Satan; in geestelijk opzicht is een naam ook een betekenis van het wezen zelf, niet zoals wij onszelf nu benamen. Zoals materie het tegenovergestelde is van geest, zo heeft dit geestelijk wezen door zich gelijk te willen stellen aan God, zichzelf geheel in het tegenovergestelde doen veranderen. Een geest zie je niet omdat een geest op een veel hogere lichtfrequentie leeft. Licht kan men ook niet zien, tenzij het afremt of dus simpelweg weerkaatst wordt. Materie is een vertraagde vorm van licht. Hier hebben we dus de ‘big bang’ vanuit geestelijk standpunt, heel kort uitgelegd. Liefde houdt het vuur wakker en dus de frequentie hoog. Liefde is warmte. Wordt het hoogmoedig, wat eigenliefde inhoud, dan dempt het vuur en zal de frequentie zakken, wat bij Lucifer gebeurde. Eigenliefde is koud. Om hier weer orde in te krijgen is het uiteen gevallen (oerknal) en elk afzonderlijk deel vastgehouden. De ‘materiële schepping’.

Iedereen kent het verhaal van de verloren zoon uit Lucas. Lees Lucas 15:1-32 maar eens. Zo wordt ook vanuit de materie kleine deeltjes losgemaakt om weer te groeien in licht. Stel je eens water voor, die in alle deemoed van grote hoogte liefdevol naar beneden stroomt. Dit komt door de warmte van de stralende zon, want hoog in de bergen waar het koud is, is het nog ijs. Geleidelijk aan wordt dit ijs warmer, smelt het en wordt water. Dit gebeurt geleidelijk aan, want gebeurd dit in 1 keer op grote hoogte, dan zal er ogenblikkelijk een overstroming komen. Teveel van het goede. Als je het water als warmte ervaart en dit gelijk stelt aan Lucifer en ijs als koud ervaart, wat gelijk is aan Satan, dan kun je je voorstellen dat ook de delen van Satan niet gelijk teruggebracht kan worden, maar dat dit geleidelijk aan moet gebeuren. Men ziet in de wereld allerlei stoffen vrij komen vanuit de materie. Komt het te vroeg vrij, dan is dat giftig. Komt het op het juiste moment vrij, dan is dit een stap op weg naar bevrijding en terugkeer naar het geestelijke van deze specifieke stof. Dit gebeurd heel langzaam en het ene kleine lichtdeeltje versmelt zich met een ander lichtdeeltje, totdat het een bepaalde vorm van intelligentie heeft. Als dit zo is, dan zou zo’n intelligentie zich verder moeten ontwikkelen. Het zou in staat moeten zijn te kunnen bewegen en van de ene plaats naar de andere te kunnen gaan. Zo’n intelligentie deeltje zou dus een omhulsel moeten hebben. Zo′n omhulsel zou gemaakt moeten worden en voor diegene die zich nog steeds afvragen wat er eerder was, het kip of het ei, is vanuit dit standpunt duidelijk dat het ei er eerst was. Zoals eerder gezegd, dat als licht vertraagd wordt, ontstaat er een verharding en zo is het goed mogelijk dat het buitenste gedeelte van een gevormde ziel zich verhard, om van binnenuit een omhulsel te vormen, geschikt voor hun eigen intelligentie. Hoe meer intelligentie een ziel krijgt door steeds meer intelligentie specifica tot zich te nemen, hoe groter⁄bekwamer ook het omhulsel moet zijn. En zo geldt ook vanuit geestelijk standpunt "survival of the fittest", als God wil dat de mens het hoogste kan bereiken. En zo is ook vanuit geestelijk standpunt de evolutie theorie van Darwin te verklaren, met 1 zeer groot verschil: de evolutie is niet het ‘leven’ van de materie wat vergankelijk is, maar het leven van de ziel.

Over Adam

Vóór Adam waren er al mensen, de zogenaamde pre-adamieten. Deze wezens kunnen echter niet als mens betiteld worden, omdat hun vrije wil nog beperkt was. Ze leefden instinctmatig. Om dat te kunnen bereiken wat God wil, moet de mens geheel vrij zijn in hun doen en laten. Dus deze pre-adamieten waren nog steeds 'producten' van het ontwikkelingsproces van de ziel. Adam was de eerste mens als zodanig. Vó&oactue;r Adam was deze vrijheid er nog niet. Maar toen de intelligentie deeltjes dusdanig alle intelligentie bezaten die het nodig had om de laatste stap te maken tot terugkeer tot God, kreeg zo'n ziel ook de geest vanuit God als evenbeeld en een lichaam vanuit de materie om deze vrijheidsproef te doorstaan, om zodoende weer als vrij individu te kunnen functioneren en 1 te worden met zijn⁄haar eigen geest gelijk aan God. Want liefde is alleen te verwezenlijken door absolute vrijheid!!! Dwang leidt niet tot liefde en zeker niet tot liefde boven alles. En zo was Adam ontstaan, zoon van erbarming en genade, want een genade was het! Adam had alle intelligentie deeltjes in zich, toegestroomd vanuit de gehele materiële schepping, zoals ook eens Lucifer dat had. Je kunt dan niet spreken over man of vrouw, want de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zaten in 1 ziel. Aangezien Adam de vrouwelijke eigenschappen in zichzelf gewaar werd en er grote verlangen en vreugde in had, is deze eigen liefde buiten Adam geplaatst, zodat zij ekaar konden aanschouwen en samen 1 konden zijn. Eigenschappen geeft natuurlijk wel meervoud aan. Er zijn meer eigenschappen dan alleen liefde bij de vrouw. Ik geef hier de hoofd eigenschap aan die helaas ook door de meeste vrouwen omgewisseld wordt voor eigenliefde. Nu zal je wel terug kijken naar een stuk eerder in dit artikel, waar ik zeg dat de Vader liefde is en dat de vrouw een dragende eigenschap heeft. Dat klopt. Maar de Liefde als Vader is een scheppende eigenschap vanuit Liefde, de liefde van een vrouw heeft een deemoedige⁄zorgende eigenschap. Liefde heeft vele betekenissen.
Vandaar dat het zelfs gevaarlijk kan zijn, als een vrouw haar deemoedige liefde in haarzelf veranderd in eigenliefde. Dat is ook de hoofdreden waarom in religieuze geschriften de vrouw gemaand wordt tot een dienende rol. Dit heeft dus niets te maken met dat de vrouw minder zou zijn, in geen geval! Het heeft puur te maken met het gevaar voor de vrouw zelf en haar omstanders, dat als een vrouw geheel opgaat in eigenliefde, ze veranderd in een hele goede speelbal voor Satan. En berg je dan maar … Zo was Lucifer ook de dragende liefde van God, om de vergelijking maar even duidelijk te maken!

Als tegenwoordig een ziel tot dusdanige intelligentie gevormd is dat het een menselijk lichaam kan betreden, dan zal deze ziel meegaan in de bevruchting tussen man en vrouw. Op dat moment kiest deze intelligentie om een eigen individu te worden en met behulp van geestelijke begeleiders wordt het lichaam gevormd, van binnen uit. Als deze gevormd is, wordt een nieuwe geest gelijk aan God in de ziel gelegd en wordt het op dat moment ook daadwerkelijk een individu. Dit is de gelijkenis aan God en maakt dus onszelf als individu. Zo kan ieder mens zich verenigen met deze geest in zich en het in zichzelf aanwakkeren tot een groot vuur en er 1 mee worden; de wedergeboorte. Om maar te spreken over zelfkennis … Dit is terug te vinden in de bijbel bij het gesprek tussen Jezus en Nicodemus, Johannes 3:1-21. Hier wordt ook duidelijk naar voren gebracht dat dit alleen gedaan kan worden door de werken van liefde en niet die van haat! Met haat en alle andere vormen van anti liefde wordt het vuur weer zwakker en wordt de mens zelf zwakker en gevoelig voor ziekte en kan zelfs de ziel in ernstige vorm, weer hier en daar materialiseren! Dit is pas zichtbaar en merkbaar als het zich uit op het lichaam. Mensen die zich niet richten naar deze geest⁄liefde, maar naar hun eigen natuur en lichaam, zullen ook altijd de dierlijke instincten behouden en opvolgen waar het vandaan komt. Men is heden ten dage verbaasd over de wreedheid van de mens, maar kijk eens naar Animal Planet of een ander natuur documentaire, dan ziet men deze zelfde wreedheid terug!

Tot zover de Darwins evolutie theorie vanuit geestelijk standpunt. Kort samenvattend heeft Darwin wel de evolutie gezien, maar deze evolutie is naar mijn mening niet een materiële evolutie, maar een evolutie van een ziel. Deze evolutie begint al vanaf het gesteente, mineralen, planten en dierenrijk tot aan de huidige mens. Om te kunnen evolueren, heeft zo'n ziel een omhulsel nodig, die steeds meer bekwaamheden heeft om uiteindelijk totale vrijheid te hebben. Dat deze vrijheid misbruikt wordt, daarvoorhoef je alleen maar het Journaal te volgen om daar een bevestiging van te krijgen. Het kan echter niet anders. Maar overal staat een maat op en de laatste druppel zal vallen. En dat duurt niet heel erg lang meer!

Gods zegen toegewenst.