Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> Drie mogelijke geboortedata van onze Messias

Drie mogelijke geboortedata van onze Messias

8 Tevet 5780 | 5 januari 2020

Nergens in de Bijbel staat omschreven wanneer exact Jezus [Yeshua] geboren is. Een datum is niet bekend.
Toch zijn er drie mogelijke geboortedata, en één daarvan is de meest bekende data wereldwijd en het meest gevierde:

  • De vijfentwintigste van de Gregoriaanse maand december.
  • (Hebreeuws: Negende/Tiende Maand; Joodse maand Kislev/Tevet)

Een tweede mogelijkheid is de vijftiende dag van de Hebreeuwse Zevende Maand, de dag Soekot (Loofhuttenfeest) begint (Joodse maand Tishrei).
Deze mogelijkheid is het meest bekende binnen de Hebreeuwse Wortels/Messiaanse beweging. En hoewel er verscheidene aanwijzingen in de Bijbel staan dat naar dit datum wijst, is ook dit discutabel.

Een derde mogelijkheid is minder bekend:

  • In de eerste week van de Hebreeuwse Eerste Maand (Joodse maand Nisan).

Ik ben van mening dat we kunnen stellen dat Yeshua’s geboortedatum niet belangrijk is te weten. Als dit wel het geval zou zijn, zou de exacte datum wel in de Bijbel vermeld staan. Daarom, niet wegens de belangrijkheid, maar om aan onze nieuwsgierigheid ietwat tegemoet te komen, laten wij deze drie mogelijkheden eens onderzoeken.