Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Mark-Jan Koster

Auteur:
Mark-Jan Koster

Gebruikte Bijbelvertalingen:
Herziene Statenvertaling


Home >> Artikelen "Torah" >> Genezing en Gezondheid

In eenheid zijn / Wedergeboorte

In eenheid zijn met Yeshua is niet alleen geloven in Hem. Als je het gesprek van Yeshua met Nicodemus erbij pakt ( Joh. 3 ), dan lees je dat Yeshua ook hier zegt dat hij opnieuw in de geest geboren moet worden. Nicodemus geloofde in Yeshua en kende de Schrift van A tot Z, maar dat was niet genoeg. Een ander voorbeeld is Mattheus 19:28, waarin Yeshua tegen de apostelen zegt, dat nadat ze de wedergeboorte hebben bereikt, ook op de 12 tronen zullen zitten. Deze apostelen waren toen al een tijd dag in dag uit bij Hem en hadden alles verlaten voor Hem. Toch hadden ze deze wedergeboorte nog niet bereikt. ( Wedergeboorte is in mijn ogen dus ook niet alleen geloven. ) Dit gebeurde pas na de opstanding uit de lichamelijke dood van Yeshua. Nu kunnen mensen erop wijzen dat de wedergeboorte alleen bereikt kan worden na de opstanding. Ja, klopt. Een grote reden dat Yeshua naar ons is gekomen, is de onmogelijkheid van deze eenheid in liefde van de toenmalige mensen, vanwege de zonden die niet verlost konden worden. Maar de weg naar deze wedergeboorte is en blijft hetzelfde! Paulus heeft ook verschillende keren gehamerd op het belang van reinheid in het hart, wat de enige weg is naar de wedergeboorte. Via liefde en handelen in liefde komt kennis en eenheid, alleen geloven is niet hetzelfde en dus ook niet genoeg. Nu zullen er ongetwijfeld mensen wijzen op Paulus die aangeeft dat geloven genoeg is. Paulus is namelijk het grote voorbeeld voor christenen om hun standpunt te verduidelijken en een steen des aanstoots voor mensen die wel blijven geloven in het houden van de ( voedsel ) wetten. Maar er wordt over Paulus ook gezegd dat hij de meest onbegrepen apostel is. Ik wil niet zeggen dat ik hem wel begrijp, maar ik heb er wel een mening over. Voorbeeld, Romeinen 3:26-31:

Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

Hetgeen ik onderstreept heb, wil ik even toelichten, want wat zegt Yeshua zelf over het geloof in Hem?
Matteus 7:21-23

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Zoals je hier ziet, stelt Yeshua alleen geloof absoluut niet als voorwaarde tot reinheid en dus rijp voor het hemelrijk, maar alleen wie de wil van de Vader doet. ( Liefde. ) Op het eind zegt Hij letterlijk dat die mensen werkers der wetteloosheid zijn. En natuurlijk kan dit geinterpreteerd worden voor die mensen die Zijn Woord alleen maar gebruiken om zelf aardse schatten te vergaren, welke een egoististe wet is van eigenliefde en niet die van liefde. Punt blijft dat liefde de enige voorwaarde is, het werken in de liefde. Dus niet alleen geloven. Hier nog een ander voorbeeld:
Jakobus 1:22-24

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

Het geloof waar Paulus over spreekt, is een waar geloof van handelen, niet van horen. Het eerste onderstreepte staat ook ‘wet van het geloof ‘, dus een instructie. Dat is niet alleen horen, maar handelen. En als je handelt volgens de wet van liefde, dan bevestig je de wet, want die is liefde. Leef je niet volgens deze wet van liefde, dan is je hart onrein en zijn we weer terug bij af, wat ik al eerder opgemerkt heb:

… niemand kan zomaar zeggen dat hij/zij rein van hart is en toch zeggen velen dat voor hen niets onrein is en dus kunnen eten wat ze willen en de geboden voor voedsel negeren, want die zijn niet voor ons.

Zie wederom de 10 geboden die Yeshua nog eens bekrachtigd als allerbelangrijkste in Matt. 22:34-40

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Want als je de 10 geboden erbij pakt, dan wil je zelf niet bestolen worden, niet vermoord worden, niet dat je partner echtbreuk pleegt, niet dat er kwaad over jouw gesproken wordt of valse getuigenis, enz. Wat je zelf niet wilt wat jou aangedaan wordt, doe dat ook een ander niet aan! Heb uw naasten lief als uzelf. Liefde tot God boven alles mag hopelijk duidelijk zijn.

Ik kan nog veel meer voorbeelden aanhalen, ook vanuit Paulus, maar dat zou ten koste gaan van het onderwerp van dit artikel. Voor dit artikel zijn de gegeven voorbeelden genoeg om over na te denken, dus ga ik verder met mijn verhaal.

Dus nogmaals; je kunt jezelf afvragen waarom die voedselwetten dan wel via Mozes doorgegeven zijn?