Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Torah" >> Gehoorzaamheid & Wet

Gehoorzaamheid & Wet

12 Kislev 5775 | 4 december 2014

Een veel gehoord en geloofd theorie is dat “de Wet” (zoals de Torah onterecht wordt genoemd) is afgedaan. Begrijpelijk, want is de wet eigenlijk niets anders dan aantonen dat je de fout in bent gegaan? Is het niet zo dat de wet pas bij overtreding van een regel in werking treedt? Maar de wet waar Paulus van spreekt, is die van de zonde en de dood. Met andere woorden; de wet die in werking treedt bij het begaan van een zonde, waar de dood een gevolg van is. Die is afgelegd! Althans … zo zou het moeten zijn!

Iedereen die de zonde doet, doet ook wetteloosheid [ἀνομίαν]; want de zonde is wetteloosheid [ἀνομία] .
__ 1 Johannes 3:4

ἀνομίαν [anomían] betekent “wetteloosheid”.
ἀνομία [anomía] betekent “wetteloosheid; ongerechtigheid”.

En hieraan weten wij dat wij Hem kennen, als wij Zijn geboden bewaren. Degene die zegt: “Ik ken Hem”, maar bewaart Zijn geboden niet, die is een leugenaar en de waarheid is niet in diegene. Maar wie Zijn Woord bewaart, in diegene is waarlijk de liefde van God geperfectioneerd. Hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn. Degene die zegt z’n maon [woonplaats; permanente bewoning; huis] in Hem te hebben, die moet ook zo wandelen zoals Hij gewandeld heeft.
__ 1 Johannes 2:3-6

Iemand die zich vrijwillig in de zonde begeeft – of, die de zonde doet – veroorzaakt zijn/haar eigen dood. De dood komt dan in eerste instantie door zichzelf en niet door rechterlijke oordeel. Dat is pas bij het Oordeel op Yom Kippoer, na het 1000 jarig Rijk van de Messias.
Yeshua heeft de dood overwonnen, doordat Hij gehoorzaam was aan de regels; wetten; gezette tijden. Hij onderging de dood niet omdat Hij koos hierbuiten te willen leven – wat ‘zonde’ is – maar opdat Hij, als het Woord (of-te-wel de levende Torah van יהוה) zijnde, een volmaakte Lam kan zijn voor eenieder, die Zijn bloed gebruikt om de deurposten en bovendorpel van zijn/haar hart te beschilderen, zodat de dood aan hem/haar voorbij kan gaan. Dit heet dan ook: “Yeshua aannemen”; dit is genade! Het is dan ook logisch, dat als wij Yeshua niet aannemen, wij ons zeer zeker in de dood bevinden en niet in het leven.

Het is niet de wet die ons genade brengt. De wet maakt de rechter duidelijk (en de zondaar ook) dat de zondaar schuldig is en dat de dood het deel van de zondaar is. Deze Rechter – die zelf weliswaar de Wet heeft samengesteld – kan hier niet omheen, wil de Rechter Zijn naam als “de Rechtvaardige” niet verliezen. Maar deze Rechter heeft nog meer namen: liefhebbende Vader!

Het was door een belofte van God aan Abraham, Izaäk en Jakob (Israël) dat de kinderen van Israël uit hun dodelijke positie werden bevrijd; uit hun slaafs bestaan. Door ook een verbond met hen aan te gaan, ontvingen ze niet de dood maar het leven en een kans vruchtbaar en talrijk te worden in het Beloofde Land. Ze werden uit Egypte – wat staat voor afgodisme; leven buiten God om; slavernij en dood – bevrijd, en nu brak de tijd aan dat Egypte uit hen moest worden verwijderd.

Inhoudsopgave

  1. Gehoorzaamheid
  2. Wet
  3. Doel
  4. Slot