Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen " antithese" >> Kan Yeshua/Jezus wel “de Koning van Israël” zijn?

Kan Yeshua/Jezus wel “de Koning van Israël” zijn?

5 Chesjwan 5778 | 25 oktober 2017

Dit is een zeer interessante vraag, waar niet lichtzinnig over gedacht moet worden. Deze vraag kan ontstaan na het lezen van de criteria waaraan de Messias zou moeten voldoen, volgens de Joodse traditie. Zo moet hij, onder andere, Joods zijn en lid zijn van de stam Juda; om lid te kunnen zijn van de stam Juda moet de biologische vader lid zijn van de stam Juda en hij moet een directe afstammeling zijn van David en Salomo, beide koningen geweest van ‘groot’ Israël. Bovendien vindt men de genealogie, die in Matthéüs 1 en in Lukas 3 te vinden zijn, inconsequent. De een loopt van David naar Salomo en de ander van David naar Nathan. En beide komen uit bij Jozef, de man van Mirjam/Maria waaruit Yeshua is geboren. Bij het lezen van deze criteria ontluikt bij mij onmiddellijk een vervolgvraag en die luidt:

“Komt de Messias wel uit de lijn David ⇒ Salomo?”

Laten wij op deze twee vragen een antwoord vinden.

De Messias

Wanneer men over de Messias spreekt, dan linkt men dit alleen naar de koning. Het Hebreeuwse woord voor “messias” is “mashiach [masjie’ach]” en het komt van het woord “mashach [masjach]” wat “gezalfd” betekent. “De Messias” is in het Hebreeuws “HaMashiach [hamasjie’ach]: De Gezalfde.

Wie werden nu voor hun ambt gezalfd? Dat waren de koningen, profeten en priesters. Zij werden gezalfd – mashach – voordat zij hun ambt bekleedden.
Als wij echter in de Hebreeuwse Bijbel – de TeNaCH [OT] – gaan zoeken naar het woord “hamashiach [de gezalfde]”, dan komen wij die slechts vier keer tegen en alle vier vinden wij ze in het boek Vayikra/Leviticus. Drie keer in hoofdstuk vier en een keer in hoofdstuk 6. Alle vier verwijzen naar de priesters. Waarom? Waarom worden alleen de priesters “de messias [hamashiach = de gezalfde]” genoemd en niet de koningen, zoals koning David bijvoorbeeld en ook niet de profeten, bijvoorbeeld de bemiddelaar & profeet Moshe/Mozes? Omdat de priesters de enige waren die de ongerechtigheden van het volk met zich droegen en (symbolisch) de zonden van het volk deels opaten (Shemot/Exodus 28:36-38; Vayikra/Leviticus 6:25-26 [18-19]; 10:16-17). Als een priester had gezondigd, dan automatisch ook het volk. Dit was dan ook de reden waarom een priester dan dezelfde offer moest offeren als het volk: een jonge stier (Vayikra/Leviticus 4).

Over de komst van de Messias wordt in B’reshiet/Genesis 3:14-15 al gesproken. Hier wordt vermeld dat een zera, wat uit haar zal komen, de zera van de slang de kop zal vermorzelen. Het Hebreeuwse woord “zera” betekent letterlijk “zaad, sperma, kroost/nakomelingschap, oogst van het gezaaide, zaaitijd”. Merk op dat hier over haar zera wordt gesproken en niet over zijn zera. Ook in het boek Yeshayahu/Jesaja staat omschreven dat een almah [een jonge ongetrouwde vrouw = maagd] zwanger zal raken en een zoon zal baren (Yeshayahu/Jesaja 7:14). Ook hier wordt niet over zijn zoon/zoon van [beno] gesproken. Dat de Messias een biologische vader moet hebben, is tegen de TeNaCH in gesproken.

Wat we ook moeten weten, is wat het Aramese woord “bar בר” en het Hebreeuwse woord “ben בן” betekent. Dit is overal vertaald naar “zoon (van)”, maar dit is niet de enige betekenis van deze twee woorden. De woorden “bar & ben” betekenen “(adoptie)zoon, kleinzoon, schoonzoon, stiefzoon, student en volger”. Zo noemt een leerling zijn rabbijn “vader”.