Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons

Mogen wij Gods Naam uitspreken? Vervolg.

Gods Naam in het Hebreeuws

In het Hebreeuws wordt de Naam van onze God gevormd door de letters Yod י – Hee ה – Vav/Waw ו – Hee ה (gelezen van rechts naar links) en in de Hebreeuwse Bijbel (de TeNaCH: het Oude Testament in Christelijke Bijbels) staat onder de Yod een Sh’va en onder de Vav/Waw staat een Kameets.

יְהוָה

De Sh’va ziet eruit als een /:/ onder de letter. Het is een stille klinker en neemt de klank van de letter over waaronder het is geplaatst. Als we de letter Yod uitspreken, horen we /je/.
De Kameets ziet eruit als een klein tafeltje onder de letter en de klinker is een verlengde /a/. Wanneer het echter in een gesloten lettergreep is geplaatst, is de klinker een /o/ en heet de klinker Kameets Chatoef.

We zouden nu denken dat het tafeltje onder de Vav/Waw in een gesloten lettergreep is geplaatst, omdat de Hee aan het einde staat. Echter is de Hee een stille letter en wordt aan het eind van een woord meestal niet uitgesproken, tenzij er een /./ in de letter is geplaatst. Het tafeltje is hier een Kameets en wordt in combinatie met de letter Hee aan het eind een Kameets Hee genoemd. Dit betekent dat de klinker een verlengde /a/ is.

Als we deze combinatie nu uit proberen te spreken, krijgen wij een Hebreeuws woord/naam wat grammaticaal gezien niet kan: /jehva/ of /jehwa/. Er mist nog een klinker.
Een Hebreeuws geleerde heeft met een team naar schriften gezocht waarin Gods Naam met alle klinkers voorkomt. Waar ze naar zochten is naar de ontbrekende klinker. Inmiddels hebben ze 6000 schriften gevonden waarin Gods Naam met alle klinkers erin staat geschreven en hebben ze ook tien rabbijnen gevonden die hebben aangegeven/gezegd wat de Naam van onze God is. Het ontbrekende klinker is de klinker dat boven de eerste Hee moet staan en het is de Cholem wat een verlengde /o/ is.

יְְהֹוָה

Wanneer in het Hebreeuws een klinker kort of lang is, dan wordt daarmee bedoeld dat de klinker iets langer wordt uitgesproken. Dit is anders dan in onze taal. Als wij de “a” langer maken, plaatsen wij daar nog een “a” achter: “mak” - “maak”. Evenzo met de “o”: “pot” - “poot” en de “e”: “met” - “meet”.
In het Hebreeuws is dit meer als met een muzieknoot. Bij een korte klinker spreek je het als het ware met een kwart tel uit en bij een verlengde/lange klinker als het ware met een hele tel.

In het Hebreeuws valt de klemtoon op de laatste lettergreep, tenzij anders vermeld (dat is, bij uitzonderingen).

/Jehova/ of /Jehowa/