Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen " antithese" >> Geen Menselijke Offers!

Geen Menselijke Offers!

Geïnspireerd door de video-teaching van www.119ministries.com “No Human Sacrifice”
20 Chesjwan 5778 | 9 november 2017

Een rabbijn heeft eens beweerd:

“Een man kan geen verzoening doen voor de zonden van anderen! De schriften vertelt ons in geen enkele wijze dat een onschuldig man kan worden gedood om hiermee verzoening te doen voor de zonden van degene die gezondigd hebben. Zo'n berichtgeving is volkomen tegenstrijdig aan de leringen van de Joodse geschriften.”

Laten we deze bewering eens onderzoeken.

Geen verzoening doen voor de zonden van anderen

De bewering van de rabbijn begint met: “Een man kan geen verzoening doen voor de zonden van anderen!”. Reactie:

“Hoe verantwoordt u de volgende passages in de Torah?
  • Shemot [Exodus] 28:36-38 Aharon [Aäron] moet de ongerechtigheden dragen van de Israëlieten.
  • Vayikra [Leviticus] 6:18-19 [6:25-26) De priester die het zondoffer offert, moet het ook eten.
  • Vayikra [Leviticus] 10:16-17 Moshe [Mozes] werd kwaad op twee priesters (twee zonen van Aharon) omdat die de zondoffer niet hadden gegeten, maar het had laten opbranden. “Opdat jullie de ongerechtigheden van de gemeenschap zouden dragen, om daarover verzoening te doen voor het aangezicht van יהוה”

De aangehaalde passages geven aan dat de bewering niet terecht is. Sterker nog, de priester was verplicht de zonden van anderen tot zich te nemen; met zich te dragen; verzoening te doen voor niet enkel een persoon, maar voor het gehele volk!

Een onschuldige man wordt niet gedood ter verzoening voor de zonden van anderen

Vervolgens stelt de rabbijn dat een onschuldige man niet kan worden gedood om hiermee verzoening te doen voor de zonden van degene die gezondigd hebben. Hierbij doet de rabbijn overkomen dat Yeshua [Jezus] ‘zonder eigen vrije wil is opgepakt’. Yeshua heeft zijn leven gegeven om dat van zijn volk te redden en ook dit is niet onherkenbaar in de TeNaCH; evenals het willen offeren van onschuldige mensen:

  • B'reshit [Genesis] 22:1-14 Avraham [Abraham] stond op punt de door God aan hem beloofde zoon te offeren.
  • Shemot [Exodus] 32:30-34 Moshe [Mozes] was bereid zichzelf te geven om hiermee Israël (het volk) te redden.
  • HaSefer haShofetim [het boek Richteren] In Shemot [Exodus] kunnen we lezen dat Moshe [Mozes] stamoudsten aan heeft gewezen om kleinere geschillen binnen hun stam te behandelen. Grote geschillen werden via Moshe (en later de priesters) berecht. In het boek Richteren lezen wij dat deze rechters ook hun leven gaven om tegen de vijanden van het volk te strijden. Ze overleefden dit omdat Adonai יהוה met hen was. We kunnen tevens lezen dat Devorah [Debora] geen rechter was, maar een profetes. Zij gaf haar leven niet door ten strijde te trekken voor haar volk. Zij ging met de man mee die dit wel moest doen, maar het niet durfde. Het was een vrouw van buiten het volk Israël om die de vijand doodde, in plaats van de man die het had moeten doen. De verzen 30 tot en met 40 van hoofdstuk 11 geeft aan dat een man genaamd Yiftach [Jefta] aan Adonai יהוה, onze God, heeft beloofd als brandoffer aan Adonai te offeren "dat wat ook maar als eerste uit de deur komt om hem [Yiftach] te begroeten”. Yiftach had alleen maar een dochter en verder geen zonden of dochters waardoor zijn naam en erfdeel doorgegeven kon worden. Zijn dochter zou voor altijd voor Adonai יהוה zijn en nooit een man hebben.