Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Pesach פְסַח - een offer

Pesach voor onze tijd

We hebben kunnen lezen, en daarmee kunnen zien, wat de wereld voor de Israëlieten in de tijd van Exodus eruit heeft gezien: Slavernij, corruptie en een poging tot het vernietigen van een volk die onze God tot de Zijne heeft genomen. Ook te tijden van Yeshua was er slavernij, corruptie en zijn er in der loop der eeuwen, tot en met Yeshua’s tijd, pogingen ondernomen het volk van onze God te vernietigen. De priesters die in de Tempel dienden waren niet meer uit de lijn van Aharon, maar werden op politieke wijze aangesteld. Die macht had de bezetter tot zich genomen. De Tempel was dan ook sinds een lange tijd niet meer een kopie van de Hemelse Tempel de noemen. De tijd was aangebroken om dat wat krom was gemaakt, weer recht te zetten.

Als / HaMashiach, Cohen HaGadol / [De Gezalfde, De Hogepriester] in de orde van “De Rechtvaardige Koning” en dienend in de Hemelse Tempel, bracht Yehoshua Zijn Offer en nam (en neemt nog steeds) Hij het offer van het volk tot zich.

Als het Pesach Lam van onze God, diende (en dient) Zijn bloed te worden gebruikt om hiermee de bovendorpels en kozijnen van onze harten te worden voorzien van een merkteken, zodat dit teken voor de doodslager kan dienen als een sein dit ‘huis’ voorbij te gaan. Maar ook om een nieuw verbond aan te kunnen gaan met onze God. Yehoshua zei: “Drink allen daaruit [uit de drinkbeker, gevuld met rode wijn], want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat door velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.” __ Matthéüs 26:27-39 HSV. En over het matste (ongezuurd brood) wat erbij wordt gegeten, zei Yehoshua: “Neem, eet, dit is Mijn lichaam.” __ Matthéüs 26:27-39 HSV, en volgens Lukas 22:19 is dit Zijn lichaam dat voor ons gegeven wordt. “Doe dat tot Mijn gedachtenis.”, sprak Hij na het danken, breken en geven van de matse.

Na de dood, herrijzenis en hemelvaart van onze Heer Yehoshua, is de Tweede Tempel vernietigd; zijn de Yehudim [de Joden] uit de stad Jeruzalem verdreven en is de naam van die stad door de bezetter gewijzigd; is de naam van de provincie van de bezetter, door de bezetter, veranderd van “Judea & Syria” naar “Palestina”; werden de Messias belijdende Joden niet enkel door hun broeders belaagd, maar ook door niet-Joden; zijn de Joden ‘verstrooid’ geraakt over de gehele wereld; werden ze door de volkeren als ‘tweederangs burgers’ beschouwd en kregen ze vaak van velerlei problemen en ziektes de schuld; werden ze tijdens de Eerste Wereldoorlog & de Tweede Wereldoorlog als “probleem veroorzakers” aangewezen en werd er zelfs tijdens te Tweede Wereldoorlog een verwoede poging gedaan het volk uit te roeien; is na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël geboren en kwamen Joden over de gehele wereld weer terug, en leven wij vanaf 2020 in een wereld waarin wij allemaal worden geregeerd en gevoed met de angst hoog in het vaandel, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Yeshua heeft het voorzegt, heeft ons hiervoor gewaarschuwd. Hij heeft ook gezegd dat wij dienen te volharden en te vertrouwen op Hem, wat Hij heeft de wereld overwonnen.
Nog steeds kunnen wij met al onze offers bij De Priester komen, die voor ons verzoening doet. En nog steeds kunnen wij tijdens de vastgestelde tijden van onze God naar Hem toe komen … opgaan naar Hem, B’Shem Yehoshua HaMashiach [In Autoriteit van Jezus De Gezalfde]! … ook tijdens Pesach … Amen!