Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Pesach פְסַח - een offer

De uittocht uit Egypte

De roep van onze voorouders tot onze God, toen ze hevig gebukt gingen onder de ruwe en harde behandeling als slaven door de Egyptenaren, werd door onze God gehoord. Mosje werd de mediator tussen de Israëlieten en onze God.

Een ander gevaar van leven in een vreemde, duistere cultuur, maar wat minder als zodanig gevoeld wordt, is dat je na ruim 400 jaar dit cultuur en de gewoontes (deels) over hebt genomen. Zo wisten de kinderen van Israël nog wel de naam van onze God, maar bijvoorbeeld de besnijdenis – wat God aan Abraham geboden heeft en zo aan zijn nakomelingen – werd niet opgevolgd. Of ze wisten hier niets meer van af, of het werd hun verboden dit te doen. Uit dit alles heeft onze God hen gehaald.

De plagen

Mosje en Aharon bezochten, in opdracht van onze God, de Farao, met het verzoek het Hebreeuwse volk te laten gaan om hun God te aanbidden en offers te brengen. De Farao weigerde dit, mede omdat onze God zijn hart had verhard (een betere vertaling is “versterkt”) om zo Zijn eigen volk te tonen wat Hij kon en dat Hij een levende God is en geen gesneden beeld dat door trucs en magie tot leven moest worden gebracht. Door de plagen die erop volgden, liet onze God tevens zien dat Hij de Schepper en daardoor Heerser is van de Egyptische goden. De oude Egyptenaren hadden een lijst van goden, waarmee de zon, maan, sterren, het vee, insecten, wateren werden aanbeden.

1ste Plaag: Water in bloed

In Exodus 7:14-25 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

2de Plaag: Kikkers

In Exodus 8:1-15 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

3de Plaag: Muggen

In Exodus 8:16-19 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

4de Plaag: Steekvliegen

In Exodus 8:20-32 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

5de Plaag: Veepest

In Exodus 9:1-7 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

6de Plaag: Zweren

In Exodus 9:8-12 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

7de Plaag: Hagel

In Exodus 9:13-35 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

8ste Plaag: Sprinkhanen

In Exodus 10:1-20 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

9de Plaag: Duisternis

In Exodus 10:21-29 staat omschreven hoe deze plaag tot stand kwam en hoe de Farao hierop heeft gereageerd.

10de Plaag: Dood van alle eerstgeborene

In Exodus 11:1 tot Exodus 12:51 staat deze plaag omschreven. Het is door deze plaag dat Pesach is ingesteld.
Voordat deze 10de plaag tot uitvoering kwam, moesten eerst de kinderen van Israël van instructies worden voorzien om deze plaag te kunnen ontlopen.