Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Pesach פְסַח - een offer

De verwarring omtrent dag van Pesach

Er is verwarring ontstaan wanneer Pesach nu precies is en wanneer Yeshua Pesach heeft gehouden.
Dit kan komen door wat er staat in Exodus 12:1-20; Leviticus 23:5; Numeri 9:1-5; Ezechiël 45:16-24 en wat er vanaf Mattheüs 26:17 staat omschreven in relatie met Johannes 1:29, waarin te lezen is dat Johannes de onder dompelaar bij het zien van Yeshua verkondigt dat hij het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt.

Dag van Pesach volgens de Bijbel

In de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Ezechiël staat dat Pesach op de 14de dag van de Eerste Maand (ook wel Aviv genoemd, wat Lente betekent) moest worden gehouden. Iedereen hield zich aan deze dagen. Ook te tijden van Yeshua en daarna.

Na verwoesting van de tweede Tempel konden we niet meer met onze lam langskomen om het door de priester te laten slachten volgens de regels. Zoals het Pesach duizenden jaren voor de verwoesting van de Tempel werd geslacht en na zonsondergang werd gegeten, kon niet meer. Hierdoor is een vervanging ingesteld door de rabbijnen: de sedermaaltijd. De sedermaaltijd wordt gehouden op de 15de dag van Nisan, wanneer de zon net onder is gegaan. Hiermee wordt het Festival der Ongezuurde Broden geopend.

Eerste dag van het Festival der Ongezuurde Broden

Het Festival der Ongezuurde Broden [חג המצות] moet zeven dagen lang worden gehouden.
Het lijkt uit Exodus 12:8 te lezen dat die dag de 14de dag van de Eerste Maand in de avond begint, tot aan de 21ste dag van de Eerste Maand in de avond. Alsof de 14de dag van de Eerste Maand niet alleen de dag van Pesach is, maar ook de eerste dag van het festival en waarbij de zevende dag van dit festival dan op de 20ste dag van de Eerste maand moet zijn.

In Leviticus 23:6-8 is echter te lezen dat de eerste dag van het Festival der Ongezuurde Broden op de 15de dag van de Eerste Maand is. Verwarring alom!

Het is niet onbelangrijk te weten wanneer de eerste en wanneer de zevende dag van het Festival der Ongezuurde Broden is, sinds beide dagen Hoog Sabbatdagen zijn. Dit zijn rustdagen, naast de wekelijkse sabbatdag. Laten wij uit gaan zoeken hoe dit nu precies zit.

Een dag begint na zonsondergang – wat altijd een avond is – en eindigt vóór zonsondergang.
Een avond begint vaak voordat de zon onder is gegaan.
Het Hebreeuwse woord voor avond / èrev / betekent: menging, mengsel, mix /.

  • In Exodus 12:8 staat dat men het in vuur geroosterde Pesach (= het offer) in dezelfde nacht moest eten met bittere kruiden en met ongezuurde broden (matsot).
  • In Exodus 12:18 staat dat men in de 14de dag van de Eerste Maand in de avond ongezuurde broden (matsot) moest eten. Dit is tijdens het eten van het Pesach (Exodus 12:8).
    Vers 18 van Exodus 12 sluit in het Nederlands af met “… tot de 21ste dag van deze maand in de avond.” Dit is een correcte vertaling naar het Nederlands, maar niet de enige vertaling van het Hebreeuwse עַד / ad / en בָּעָרֶב / ba’arev / volgens mijn woordenboek.
    / ad / betekent: tot, totdat, terwijl en de ‘b-‘ wat voor ‘arev staat, is een voorzetsel wat betekent: in, met, door. De zin zou ook kunnen zijn: “… terwijl de 21ste dag van deze maand, met/door de avond.” Het ‘bekt’ niet lekker in het Nederlands, maar dit zou kunnen betekenen dat wanneer de avond begint terwijl de 21ste dag volop bezig is, dat men dan ook nog ongezuurde broden moet eten, tot de zon onder is gegaan en daarmee de 22ste dag is begonnen.
  • In Leviticus 23:5 staat dat Pesach op de 14de dag van de Eerste Maand, in de avond, moet worden gehouden.
  • In Leviticus 23:6-8 staat dat het Festival der Ongezuurde Broden op de 15de dag van de Eerste Maand moet worden gehouden, waarin men zeven dagen lang geen gezuurde broden mag eten. Enkel ongezuurde broden.

Wanneer de 13de dag van de Eerste Maand volop bezig is en de avond zijn intrede doet, is men met zijn lam bij de Tempel aangekomen. Wanneer de zon onder is gegaan, is de 14de dag begonnen en beginnen de priesters de lammeren te slachten voor Pesach. De priesters vangen het bloed op en gooien die tegen het altaar aan en de mannen kunnen met hun slacht naar het huis waar ze hun Pesach tot zich nemen, waar de bereiding voor de maaltijd al volop bezig is. Het daglicht is verdwenen en duisternis heeft zijn intrede gedaan (Lailah – nacht). Licht is nu enkel te verkrijgen door lampjes en door de door zon verlichte maan en sterren bij heldere nacht. Net als jaren geleden, zit iedereen aan de maaltijd. Wanneer de ochtend is aangebroken, gaat men verder met het schoonmaken en voorbereiden voor het zevendaagse festival, waarin geen gezuurd deeg in huis gevonden mag worden. Wanneer de zon dan weer onder is gegaan, is de 15de dag van de Eerste Maand begonnen en daarmee de eerste dag van het Festival der Ongezuurde broden.