Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Sabbat שַׁבָּת sjabbaat

Sabbat שַׁבָּת sjabbaat

7 Nisan 5778 | 23 maart 2018

Het vierde gebod van de tien geboden [Exodus 20] en tevens het meest besproken gebod!

Wat is 'Sabbat'

sjabbaat שַׁבָּת

sjaavat שָׁבַת

Het Hebreeuwse woord voor Sabbat, sjabbaat, is van het werkwoord sjaavat, wat staken; ophouden; rusten betekent.

Mozes is de bemiddelaar tussen onze God – de God van Abraham, Izaäk en Jakob – en tussen de Israëlieten; Gods volk. Via Mozes legt onze God uit dat de 7e dag de dag van Sabbat [staken, ophouden, rusten] van יהוה, onze God, is. "Want", zo vervolgt de uitleg waarom de 7e dag de Sabbat van יהוה, onze God is, "in 6 dagen heeft יהוה de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij staakte, rustte, hield op in de zevende dag. Daarom zegende יהוה de Sabbat dag [de dag waarin wordt gestaakt, gestopt, gerust] , en heiligde die."

De meesten van ons zijn van mening dat de Sabbat onder de categorie ‘wettisch’ valt en daar de gelovigen in Jezus [Yehoshua, Yeshua] bevrijd zijn van de wet, dat daarom de Sabbat niet voor deze groep van toepassing is. Behalve wanneer u/je een afstammeling van Israël [Jakob] bent. Dan ben je een Israëliet en geldt dit gebod wel voor u/jou.

De theorie gaat dat de Sabbat aan de Israëlieten is gegeven, omdat zij slaven waren in Egypte, totdat onze God de Israëlieten, via Mozes, daaruit heeft bevrijd Deuteronomium 5:15. Hierbij wordt ook aangehaald dat vanaf Adam tot aan Mozes het houden van de Sabbat dag ook niet is gegeven, en zo ook niet aan de christenen.

We kunnen nu tot in den treure debatteren of de tekst "Niet alleen de Israëlieten, maar ieder mens van de aarde dient de Sabbat dag te houden" wel of niet in de genoemde periode staat, of zou moeten staan. We kunnen het echter veel korte houden en naar eer en geweten constateren dat de genoemde tekst inderdaad niet aan de in die periode levende mensen is gegeven. Evenmin als de tekst "De naam van de Messias is Jezus en hij groeit op in Nazareth" in het Oude Testament staat. Wat ik wel graag onder de aandacht wil brengen, is of men toen – evenals nu – gevrijwaard was van het opgelegd krijgen van geboden en vastgestelde tijden.

mo-addim מוֹעֲדִים

mo-eed מוֹעֵד

lammo-eed לַמּוֹעֵד

mo-addeei jehowah מוֹעֲדֵי יְהֹוָה

Als ik zo vrij mag zijn u te vragen uw Bijbel erbij te pakken en het eerste boek, het eerste hoofdstuk, open te slaan; dan wil ik graag uw aandacht vestigen op de verzen 14 en 29 t/m 30 van het eerste boek “Genesis” hoofdstuk 1. En op de verzen 16 t/m 17 van het tweede hoofdstuk van hetzelfde boek.

Wanneer u de Herziene Statenvertaling leest, dan ziet u in Genesis 1:14 de woorden “vaste tijden” staan. In het Hebreeuws – de oorspronkelijk geschreven taal – staat hier mo-addim: vast[gesteld]e tijden.