Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Moadiem Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Sjavoe'ot שָבֻעוֹת - weken

Sjavoe'ot שָבֻעוֹת - weken

Het Festival der Weken - Pinksteren

26 Nisan 5781 | 8 april 2021

Tijdens het festival der Ongezuurde broden wordt het eerste graan geoogst. In Deuteronomium en in Leviticus staat omschreven dat vanaf het moment dat men begint te oogsten, dat men dan ook moet tellen tot men het Wekenfeest moet houden voor יהוה onze God. Er is echter verwarring ontstaan wanneer men precies moet tellen, sinds er in veel vertalingen staat dat men de Sabbatdagen moet tellen. En weer in andere vertalingen staat dat men de weken moet tellen. Hierdoor wordt het Wekenfeest bij de één altijd op een zondag gevierd, terwijl bij de andere telling het Wekenfeest op een willekeurige dag gevierd kan worden.

In Nederland wordt dit feest Pinksteren genoemd en wordt het altijd op een zondag gehouden, met de maandag als een tweede pinksterdag erbij geteld. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat vijftig betekent. Het Wekenfeest wordt op de vijftigste dag van de telling gehouden.

Wanneer beginnen met tellen

In Leviticus 23 wordt gesproken over zeven sabbatten, die volledig moeten zijn. Slaan wij echter Deuteronomium 16 open, dan wordt er niet over sabbatten gesproken, maar over weken.

In Nederland en niet religieus opgevoed, wist ik niet beter dan dat Pinksteren altijd op een zondag was, met de maandag eraan vastgeplakt. Heerlijk lang weekend vieren. Toen ik mij meer met onze God, Heer en Heiland begon te leven en ontwikkelen, werden Zijn Vastgestelde Tijden/Seizoenen ook steeds belangrijker voor mij. Toen ik Leviticus 23 onder ogen kreeg, was voor mij het tellen van de Sabbatdagen een meest logisch gevolg, sinds ik dat toch al gewend was. Deuteronomium 16 sloeg ik niet open om te kijken hoe het daarin stond … tot vandaag (08-04-2021)!

Leviticus 23:15-16

Uit: Herziene Statenvertaling:

U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

Achter zeven volle weken staat een noot: “23:15 volle weken – letterlijk: sabbatten”.
Andere vertalingen hebben sabbatten staan i.p.v. weken.

Uit een Hebreeuwse vertaling van Chabad.org:

וּסְפַרְתֶּ֤ם לָכֶם֙ מִמָּֽחֳרַ֣ת הַשַּׁבָּ֔ת מִיּוֹם֙ הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם אֶת־עֹ֖מֶר הַתְּנוּפָ֑ה שֶׁ֥בַע שַׁבָּת֖וֹת תְּמִימֹ֥ת תִּֽהְיֶֽינָה עַ֣ד מִמָּֽחֳרַ֤ת הַשַּׁבָּת֙ הַשְּׁבִיעִ֔ת תִּסְפְּר֖וּ חֲמִשִּׁ֣ים י֑וֹם וְהִקְרַבְתֶּ֛ם מִנְחָ֥ה חֲדָשָׁ֖ה לַֽיהֹוָֽה

Het gaat om de woorden volgende woorden:

  1. שבת (vierde woord van rechts)
  2. שבתות (elfde woord van rechts)
  3. שביעת (zeventiende woord van rechts)

שבת is / sjabbat / en het woord שבתות is een meervoud van sjabbat. Het woord שביעת betekent zeven en logischerwijze zou je denken dat we enkel zeven sabbatten moeten tellen. Het is echter het woord תמימת / temimot / (twaalfde woord van rechts) wat aangeeft dat het niet om zeven sabbatten gaan, maar dat het om zeven weken gaan, waarin de sabbatten zitten.

De opmerking “vanaf de dag na de sabbat” heeft betrekking op de eerste dag van het Festival der Ongezuurde broden. Dat is ook een sabbatdag, hoewel het niet persé op een zaterdag (de zevende dag) hoeft te vallen. Zo’n dag wordt een hoog sabbatdag genoemd. Een logische gedachten zou kunnen zijn:
“Waarom wordt er dan niet gewoon “de 16de dag van de Eerste Maand” aangegeven?”
Dat zou niet mogelijk zijn, want de 16de dag van de Eerste Maand kan ook op een zaterdag vallen. Dat is de zevende dag van een week, wat een sabbatdag is waarop niet gewerkt – en dus ook niet geoogst – mag worden. Vandaar dat erbij staat vermeld: “… vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt.”

Ik heb dit geleerd van iemand wiens moedertaal Hebreeuws is en die van jeugd af aan opgegroeid is met religie. Op volwassen leeftijd is hij Jezus/Yeshua als zijn Heiland gaan beschouwen en staat hij in Zijn dienst. Als “extra ogen en naslagwerk” heeft hij Deuteronomium 16 aangehaald.

Deuteronomium 16:9-10

Uit: Herziene Statenvertaling:

Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent.

Uit een Hebreeuwse vertaling van Chabad.org:

שִׁבְעָ֥ה שָֽׁבֻעֹ֖ת תִּסְפָּר־לָ֑ךְ מֵֽהָחֵ֤ל חֶרְמֵשׁ֙ בַּקָּמָ֔ה תָּחֵ֣ל לִסְפֹּ֔ר שִׁבְעָ֖ה שָֽׁבֻעֽוֹת וְעָשִׂ֜יתָ חַ֤ג שָֽׁבֻעוֹת֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ מִסַּ֛ת נִדְבַ֥ת יָֽדְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר תִּתֵּ֑ן כַּֽאֲשֶׁ֥ר יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ

Omdat hier niet het Hebreeuwse woord voor sabbat en sabbatten in voorkomt, is er ook geen verwarring dat hier het tellen van de weken bedoeld wordt. En sinds onze God, de God van Abraham, Izaäk en Jacob geen God van verwarring is …

Dag na sabbat, vanaf het oogstmoment

De eerste dag van het Festival der Ongezuurde Broden is op de 15de dag van de Eerste Maand [Nisan] en deze dag is een sabbatdag (Leviticus 23:6-8). Deze dag kan op alle dagen van de week vallen. Het is daarom niet logisch te denken dat men pas mag beginnen te oogsten – en dus ook tellen – wanneer de dag na de wekelijkse sabbatdag is begonnen. Want, als de 15de dag van de Eerste Maand op een maandag zou beginnen, dan is de eerstvolgende zondag de zevende dag van het Festival der Ongezuurde Broden, wat ook een sabbatdag is. Men zou dan twee weken moeten wachten voordat men mag beginnen met oogsten, om dan pas een beweegoffer aan onze God te kunnen brengen … en dan ook pas kan beginnen met tellen.

In het jaar 2021 volgens de Gregoriaanse kalender begon het Festival der Ongezuurde broden op zaterdag 27 maart na zonsondergang. De 15de van de Eerste Maand van de Joods/Hebreeuwse kalender viel op een zondag, 28 maart 2021. Het tellen van de dagen begint vanaf de 16de dag van de Eerste Maand, wat volgens de Gregoriaanse kalender een maandag was, 29 maart 2021.

De 50ste dag – Pinksteren – is in het jaar 2021 op een maandag, 17 mei. Dan is het volgens de Joodse kalender de 6de dag van de maand Sivan 5781; de 6de van de Derde Maand.

Wat houdt Sjavoe'ot/Pinksteren in

Exodus/Shemot 23:16; Leviticus/Vayikra 23:15-21; Numeri/Bamidbar 28:26-31; Deuteronomium/Devarim 16:10-11.

Sjavoe’ot is het tweede oogstfeest, geteld vanaf de Eerste Maand (en daarmee het hoofd der maanden) van het jaar. Ook hier wordt het eerste oogst als dank voor יהוה onze God bewogen, met de nodige offers daarbij. Het offer bestaat uit wat iemand maar kan offeren, n.a.v. hoeveel onze God hem/haar gezegend heeft (Deuteronomium 16:10).

Waar het tijdens het Festival der Ongezuurde Broden om het gerstoogst gaat, gaat het bij Sjavoe’ot om de tarweoogst. Bij het beweegoffer van gerstoogst wordt een schoof bewogen (Leviticus 23:11). Bij het beweegoffer van tarweoogst worden twee broden bewogen (Leviticus 23:17).

Zoals in artikel Pesach – een offer is aangehaald, is het Festival der Ongezuurde Broden (/ chak hamatsot /) een herdenking van het daadwerkelijk uit het ‘land der duisternis en slavernij’ te zijn weggehaald als de eerstelingen waarmee een volk – Gods volk – wordt gesticht, onderweg naar Het Beloofde Land.
Het Wekenfeest (Pinksteren) is een dag waarop de eerste twee broden, als dank voor de tarweoogst, voor het aangezicht van onze God wordt bewogen.

Opmerkelijk vind ik het wel dat er twee broden bewogen moest worden, i.p.v. één. Zou dit een sod [geheim] zijn betreft het huis van Israël (het noordelijk gelegen koninkrijk Israël) en het huis van Yehudah (Judea. Het zuidelijk gelegen koninkrijk) wat overeenkomstig Ezechiël 37 weer één koninkrijk gaat worden?

Chag Shavuot (Wekenfeest) is ook de dag waarop de talmidim (discipelen) van Yeshua/Jezus de Ruach HaKodesch (Heilige Geest) ontvingen (Handelingen 2:1-4). Dit is niet enkel in het Nieuwe Testament geschreven. In Joël 2:28-29 (in sommige vertalingen: 3:1-2) staat dit ook omschreven. Voorts staat er omschreven wat Petrus ook aangeeft tijdens het Wekenfeest. Dit is iets wat anno 2021 nog staat te gebeuren:

En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van יהוה komt. En het zal zijn dat ieder die de Naam [van] יהוה zal aanroepen, zalig zal worden.
Vergelijk Handelingen 2:19-21 met Joël 2:30-32/3:3-5

Na het jaar 70 GT ontstond binnen het jodendom de traditie op Chag Shavuot te gedenken dat onze God op deze dag op de berg Sinaï de Torah [Instructie] had gegeven. Men leest dan ook Exodus/Shemot 19. Ook is het gebruikelijk om op deze dag het boek Ruth te lezen.

Andere benamingen van Sjavoe'ot/Pinksteren

Andere Bijbelse benamingen van Wekenfeest – in het Hebreeuws / Sjavoe’ot / - is:

  1. Yom habikkurim = Dag van de eerste vruchten, of, Dag van de Eerstelingen;
  2. Chag HaKatzir = het Oogstfeest.

_ Exodus/Shemot 23:16

Twee vlechtbroden