Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Sjavoe'ot שָבֻעוֹת - weken

Wat houdt Sjavoe'ot/Pinksteren in

Exodus/Shemot 23:16; Leviticus/Vayikra 23:15-21; Numeri/Bamidbar 28:26-31; Deuteronomium/Devarim 16:10-11.

Sjavoe’ot is het tweede oogstfeest, geteld vanaf de Eerste Maand (en daarmee het hoofd der maanden) van het jaar. Ook hier wordt het eerste oogst als dank voor יהוה onze God bewogen, met de nodige offers daarbij. Het offer bestaat uit wat iemand maar kan offeren, n.a.v. hoeveel onze God hem/haar gezegend heeft (Deuteronomium 16:10).

Waar het tijdens het Festival der Ongezuurde Broden om het gerstoogst gaat, gaat het bij Sjavoe’ot om de tarweoogst. Bij het beweegoffer van gerstoogst wordt een schoof bewogen (Leviticus 23:11). Bij het beweegoffer van tarweoogst worden twee broden bewogen (Leviticus 23:17).

Zoals in artikel Pesach – een offer is aangehaald, is het Festival der Ongezuurde Broden (/ chak hamatsot /) een herdenking van het daadwerkelijk uit het ‘land der duisternis en slavernij’ te zijn weggehaald als de eerstelingen waarmee een volk – Gods volk – wordt gesticht, onderweg naar Het Beloofde Land.
Het Wekenfeest (Pinksteren) is een dag waarop de eerste twee broden, als dank voor de tarweoogst, voor het aangezicht van onze God wordt bewogen.

Opmerkelijk vind ik het wel dat er twee broden bewogen moest worden, i.p.v. één. Zou dit een sod [geheim] zijn betreft het huis van Israël (het noordelijk gelegen koninkrijk Israël) en het huis van Yehudah (Judea. Het zuidelijk gelegen koninkrijk) wat overeenkomstig Ezechiël 37 weer één koninkrijk gaat worden?

Chag Shavuot (Wekenfeest) is ook de dag waarop de talmidim (discipelen) van Yeshua/Jezus de Ruach HaKodesch (Heilige Geest) ontvingen (Handelingen 2:1-4). Dit is niet enkel in het Nieuwe Testament geschreven. In Joël 2:28-29 (in sommige vertalingen: 3:1-2) staat dit ook omschreven. Voorts staat er omschreven wat Petrus ook aangeeft tijdens het Wekenfeest. Dit is iets wat anno 2021 nog staat te gebeuren:

En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van יהוה komt. En het zal zijn dat ieder die de Naam [van] יהוה zal aanroepen, zalig zal worden.
Vergelijk Handelingen 2:19-21 met Joël 2:30-32/3:3-5

Na het jaar 70 GT ontstond binnen het jodendom de traditie op Chag Shavuot te gedenken dat onze God op deze dag op de berg Sinaï de Torah [Instructie] had gegeven. Men leest dan ook Exodus/Shemot 19. Ook is het gebruikelijk om op deze dag het boek Ruth te lezen.

Andere benamingen van Sjavoe'ot/Pinksteren

Andere Bijbelse benamingen van Wekenfeest – in het Hebreeuws / Sjavoe’ot / - is:

  1. Yom habikkurim = Dag van de eerste vruchten, of, Dag van de Eerstelingen;
  2. Chag HaKatzir = het Oogstfeest.

_ Exodus/Shemot 23:16

Twee vlechtbroden