Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Yom Kipur - Dag van Verzoening


Is de Dag van Verzoening vandaag de dag nog steeds actueel?

Om hier een antwoord op te kunnen geven, zullen we eerst het één en ander ‘uit de doeken’ moeten doen.

Heilige samenkomst

Dit is vertaald van het Hebreeuwse Mikra Kodesh.
“Mikra” מקרא betekent: Iets benoemen; iets toeroepen, maar ook: een repetitie; een herhaling. Mikra is afkomstig van het stamwoord “Kara” wat benoemen; (uit)roepen; proclameren; uitroepen naar (voor hulp bijvoorbeeld); lezen; hardop lezen; opsommen; uitnodigen; naamgeven betekent.

In die tijd – en ook in de tijd dat de Messias Yeshua op aarde was – had men geen eigen kopie van de TeNaCH [Bijbel] in huis. In de tijdsperiode van Leviticus woonden men in tenten/loofhutten en werd de Torah [Instructie/Lering] door God via Mozes gegeven. Ook aan de priesters moest het worden uitgelegd, die het vervolgens moesten uitvoeren. Aäron was de hogepriester in die tijd en zijn zonen de priesters. Als men het één en ander wilde weten, dan ging men naar Mozes toe, die de bemiddelaar was tussen God en het volk. Wel lezen wij in Deuteronomium 17:18-20 dat God via Mozes geboden heeft dat de koning een kopie van de Torah voor zichzelf moest schrijven, opdat hij zijn hart niet boven zijn broeders verheft en niet van Gods geboden afwijkt.

Lees Leviticus 16 eens in zijn geheel.

Zoals zojuist in Leviticus 16 gelezen, is de verordening gegeven nadat twee zonen – priesters – van Aäron door het vuur zijn gestorven (Leviticus 10:1-2). Zij brachten vreemd vuur voor het aangezicht van YHWH en dat veroorzaakte dit counter-effect.

Dit is ook het beeld wat wij vandaag de dag nog steeds doen. Wat wij zelf bedenken, betrachten en aan De Heer offeren vinden wij belangrijker dan in ons opnemen en uitvoeren wat HIJ belangrijk vindt. Hierbij moeten wij ons beseffen dat God dit niet verordineert om er Zelf beter van te worden – want dat is niet mogelijk – maar voor ons. Hij wil bij ons zijn; wil ons bij Hem hebben en om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn Instructies nodig. Zijn volheid kunnen wij nooit verdragen, maar Zijn Woord wel, door welke Zijn goddelijke aanwezigheid in en met ons is [Shechinah; wat zoveel bekent als woning; vestiging van de goddelijke aanwezigheid van YHWH]. En deze aanwezigheid was zichtbaar in het Heilige der Heiligen, boven de verzoendeksel van de Ark van het Verbond.

De Statenvertaling, evenals andere vertalingen, hebben Mikra naar “samenkomst” vertaald. En dit is ook niet zo raar, omdat toen ter tijd men bij elkaar kwam om uit de Torah te lezen en het één en ander te benoemen/(uit)roepen [naam te geven]. Echter, anders dan tegenwoordig was het niet slechts één daartoe bevoegd persoon gegeven om uit de Torah te lezen en het één en ander te vertellen. Eenieder die de Ruach [Geest; Wind (Adem)] van YHWH daartoe had, las uit de Torah voor en benoemde het één en ander en hoe logisch dat YHWH Zijn Ruach hiertoe niet gaf aan een jongeling of een pas bekeerde die weinig of tot niets wist, en al helemaal niet als er ouderen (niet naar leeftijd maar naar leer) aanwezig waren.

Tegenwoordig heeft (bijna) iedereen een Bijbel in huis en anders kan men hiertoe heel gemakkelijk via internet toegang tot een Bijbelvertaling krijgen, ook in het Hebreeuws met de nodige vertaling erbij. En zo zijn er ook diverse uitleggingen over een bepaald Bijbelse onderwerp te vinden via internet, waarover men in eveneens diverse groepen via sociaal media bijvoorbeeld van gedachten kan wisselen. Het gevaar is echter dat men – waaronder ikzelf – buiten internet niet bij elkaar komt om elkaar te steunen, begroeten, e.d. Een huiselijke bijeenkomst is een ideaal moment hiervoor, zoals dat in Yeshua’s tijd – en later Paulus’ tijd – ook gebruikelijk was. Elke Shabbat ging men naar de Shull/Synagoge om uit de Torah te lezen en op Gods vastgestelde tijden [Moadiem] verzamelde men zich bij de Tempel, wat in Mozes’ tijd nog een Tent was. Tegenwoordig hebben wij geen Tempel, noch Tent in Jeruzalem staan. De stad Jeruzalem is er wel!

“Kodesh” betekent: heilig; apart gezet; gescheiden van

Dan nu een antwoord op onze vraag: “Is de Dag van Verzoening vandaag de dag nog steeds actueel”
Het antwoord is: “Ja”.

Nog altijd zijn wij druk met onze eigen meningen, bezigheden, wensen en begeertes e.d. en passen wij deze toe – of – koppelen wij deze aan Bijbelteksten en -passages waarmee wij voor ons een zekerheid creëren om hiermee door te gaan. Ik ben van mening dat wij dit 9 van de 10 keer onbewust doen.
Petrus heeft eens tijdens een bijeenkomst [vergadering] gezegd dat het voor hen en hun voorouders ook (erg) lastig was om je volledig aan Gods Instructie te houden en des te meer dan voor een nieuweling/jongeling. Net als toen hebben wij nog altijd een dag nodig om onze daden en dergelijke te benoemen en te pleiten bij – uit te roepen naar – YHWH onze God. Wij doen dit B’Shem [In Naam van / In Autoriteit van] Yeshua, waarvan wij geloven dat Hij de Hogepriester is naar de orde van Melchizedek. Met zijn bloed doet Yeshua voor ons verzoening bij De Vader.
Ik geloof niet dat Yeshua dit enkel één keer per jaar doet, maar dit is wel de dag waarop wij hierbij stil staan en een hele dag er tijd voor vrij maken om onze tekortkomingen te benoemen, daar waar het anders een moment op een dag is, variërend tussen ettelijke seconden tot enkele minuten.