Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
De wet en de profeten

Mark-Jan Koster

Auteur:
Mark-Jan Koster

Home >> Artikelen "Torah" >> De wet en de profeten

De wet en de profeten

20 Eloel 5775 | 4 september 2015

Yeshua (Jezus) heeft gezegd: "... Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, ...". En ook: "… Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." Ik ben het er mee eens dat er veel gedeeld wordt met betrekking tot de Shabbat, feesten en wetten waaronder de voedselwetten zodat men er kennis van krijgt. Ik ben echter ook van mening dat wij ze niet blindelings moeten onderhouden, maar moeten weten waar de Torah (Instructie) voor bedoeld is. In dit artikel verwoord ik mijn gedachtegang.

Ik blijf veel berichten zien langskomen van de messiaanse kant, en de filmpjes van 119 Ministries en Passion for Truth, over het houden van de Shabbat, feesten en wetten, waaronder de voedselwetten. Dit naar aanleiding dat christenen deze wetten en gezette tijden aan hun laars lappen, omdat Yeshua (Jezus) ze teniet gedaan zou hebben. Nu ben ik het er wel mee eens dat zulke organisaties dit doen en ook vele mensen dit aan willen halen, alleen heb ik daar ook wel een paar kanttekeningen bij, die naar mijn mening niet geheel onbelangrijk zijn. Waarom ben ik het er mee eens? Ten eerste Yeshua ’s eigen woorden in Mattheus 5:17

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Blijkbaar lezen christenen dit alsof met Yeshua alles vervuld is. Maar dat zou betekenen dat hij wel de wet heeft ontbonden door Zijn komst, terwijl Hij zegt dit NIET te doen. Niet alles in de wet en de profeten is namelijk nog vervuld! De eerste komst van de Verlosser is met de komst van Yeshua vervuld, maar bijvoorbeeld de tweede komst, wat ook in het gegeven Verbond omschreven staat, moet nog komen. Als dat zo is en niemand kan dat tegenspreken, dan is ook de wet en de profeten zeker niet ontbonden, omdat nog niet alles vervuld is! Je kunt het ook nog via een andere manier bekijken. Yeshua als het vleesgeworden Woord is de belichaming van de Torah. Als je ook het evangelie leest, zie je dat Hij steeds verwijst naar de Torah en de profeten die de Torah probeerden uit te leggen en de toekomst lieten zien wat er gebeurt als men afvallig wordt. Dus je zou kunnen zeggen dat als je afstand neemt van de Torah als zijnde niet belangrijk, dat je dan ook zegt dat je Yeshua afwijst als zijnde niet belangrijk … Het is maar een gedachte …

Dit spreekt naar mijn mening absoluut in het voordeel naar mensen en organisaties die steeds wijzen op het belang van het kennen van de Torah. Maar nu wijzen ze niet alleen op het kennen van de Torah, maar ze wijzen voornamelijk naar het onderhouden van de Torah.
Waarom heeft Yeshua de volgende woorden uitgesproken? Mattheus 22:37-40

En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.