Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Moadiem Over ons English
Foto Jeannette W.A. Koster

Overtuiging: Een עִבְרִי [Ivrie = Hebreeër (Bijbels Hebreeuws); Joods], volger van Yeshua HaMasiach [Jezus de Messias], D'var יהוה [Woord van YHWH] (Johannes/Yochanan 1)

Beroep: Document Controller

Blog: Jeannette W.A. Koster

E-mail: jeannette.koster@ouryeshua.com

Jeannette W.A. Koster

Een “Hebreeër” is een nazaat van Ever, een nakomeling van Sem die op zijn beurt de zoon van Noach was. Hoewel Ever vele nakomelingen heeft, was Avraham de eerste die als Hebreeër werd herkend en benoemd. Een Hebreeër is ook iemand die “over is gegaan”. Avraham woonde met zijn familie in Mesopotamië en zij aanbaden afgoden. Vermoedelijk was Avraham de enige die de Stem van de Ene Ware God hoorde, die hem vertelde naar het land der Kanaänieten te gaan, die God aan hem en aan zijn nakomelingen beloofde. Avraham gehoorzaamde God en aanbad alleen nog maar deze Ene Ware God. Avraham moest letterlijk twee rivieren oversteken om in het beloofde land te komen.

Wij zijn van huis uit niet met het geloof opgevoed. Mijn vader vond het belangrijk dat fantasie en werkelijk van elkaar werd gescheiden en hij zag toen nog het geloof als een fantasie. Mijn moeder heeft van huis uit wel wat van het geloof meegekregen. Haar moeder bekeerde zich tot het christelijk geloof toen mijn moeder een baby was. Maar ook mijn moeder ging nooit naar een kerk.

Als oma bij ons kwam, of wij bij haar, en we moesten eten, dan vroeg oma altijd een moment van stilte voor het gebed. Hierdoor merkte ik dat het bij ons thuis anders ging dan bij oma en ook dan bij buurtgenoten als ik bij een van hen thuis was. Dit spoorde mij aan meer te willen weten en zodoende kwam ik het een en ander te weten over Jezus de Messias.

In mijn jeugd was ik vaak het mikpunt van spot; sarcasme en pesterijen. Wat de reden hiervoor was weet ik niet, maar het bracht mij wel dichter tot God. Dat wat ik over Jezus te weten was gekomen, vertelde mij dat hij degene is die mij wel kon begrijpen. Ik trachtte hem dan ook op te zoeken bij mensen die ook niet/nauwelijks begrepen werden. Zodoende belande ik in het circuit van het paranormale. Ik bezocht beurzen en men vertelde mij wat van mijn toekomst en wat ik zou moeten doen en zou moeten laten, maar waarvoor ik kwam, dat vond ik niet. Ik besloot dan ook met deze wereld te breken.

Ik wilde eens een boek vinden wat echt over Jezus ging en wat mij kon helpen de Bijbel wat beter te begrijpen. Met deze wens ging ik naar de bibliotheek en ik vond wat ik zocht. Het was alsof Jezus de schrijver meenam naar de tijd waarin hij op aarde was en (bijna) alles vertelde wat er toen gebeurde. Ik besloot mijn broer naar zijn mening over deze boeken te vragen. Ik had hem al eerder naar zijn mening gevraagd over een paar boeken, en dat had als resultaat dat ik ze weg heb gegooid. In plaats van dezelfde resultaat, bracht dit boek mijn broer tot geloof.

De boeken functioneerden voor mij, als was het een brug waarop ik terecht kwam. Eenmaal op deze brug gingen de slagbomen aan beide kanten dicht en bewoog de brug zich van de duistere zijde naar de zijde van het licht. De slagbomen gingen weer omhoog en ik kon mijn weg vervolgen. Maar ditmaal niet naar de duistere stad, maar naar de Stad volop in licht.
Deze boeken bracht in mij wederom de wens de Bijbel op te pakken en het te lezen. Voor bijna een jaar heb ik een Bijbelstudie gedaan en met name via internet vond ik ook het een en ander aan verslagen en studiemateriaal. Voor mijzelf maakte ik hier notities van en dat resulteerde in verslagen.

Het opmerkelijke is dat ik tijdens het lezen van deze boeken en het oppakken en lezen van de Bijbel in aanraking kwam met de zogenoemde Hebreeuwse wortels van de Bijbel. Ik leerde dat de naam Jezus een transliteratie/vertaling is van het Latijns, wat weer afkomstig is van het Griekse Isous. En het Grieks is weer afkomstig van het Hebreeuwse Yeshua. Door steeds een klein beetje van de Hebreeuwse taal tot mij te nemen, kon ik zien wat de naam Yeshua betekent. Ik leerde andere namen in hun oorspronkelijke taal en ik kocht de Engelstalige Orthodox Jewish Bible, waarin veel Hebreeuwse benamingen staan. Zodoende leerde ik het verschil tussen het Grieks denken (wat lineair is) en het Hebreeuws denken (wat circulair is). Ik herkende wat ik via de eerdergenoemde boeken ook had ontdekt en begon Gods Instructie/Onderricht [Torah] in mijn leven toe te passen. Door mij in Gods gezette tijden [Moadim] te verdiepen, herkende ik ook waarom zowel in de boeken als in de Bijbel bepaalde opmerkingen werden gemaakt en bepaalde vragen werden gesteld. Het is net alsof God mij Zijn Agenda al die tijd heeft laten zien, maar ik het nu pas leer te begrijpen.

Mijn verslagen zijn voornamelijk Bijbels gericht, waarin ik Gods Torah en Agenda naar voren tracht te halen. Ook breng ik de zogenoemde ‘tegenstrijdigheden’ die in geheel de Bijbel voorkomen onder de aandacht, om deze waar mogelijk te verklaren. Mij heeft het lezen van internetverslagen omtrent dit onderwerp geholpen verder te onderzoeken. Ik hoop dat mijn bijdrage u verder kan helpen met uw studie/onderzoek.