Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Antithese Over ons

De antithese: "Yeshua is de Messias"

 • dienst in de sysagoge, tekening Wat is "Joods zijn"?
  4 Chesjwan 5778 | 24 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Binnen de Joodse traditie zijn criteria waaraan een persoon moet voldoen, voordat hij als de Messias kan worden geaccepteerd.

  Zo moet hij bijvoorbeeld joods1 zijn en lid zijn van de stam Juda en om lid te zijn van de stam Juda, moet de biologische vader lid zijn van de stam Juda.
  De passages die deze beweringen moeten onderstrepen, zijn Deuteronomium 17:15 en Genesis 49:10.

  In dit artikel worden deze beweringen onderzocht.

  1. Men verwijst hier naar het jodendom. Religies worden niet met hoofdletters geschreven

 • Abraham bij koning Melchizedek, tekening Kan Yeshua/Jezus wel “de Koning van Israël” zijn?
  5 Chesjwan 5778 | 25 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Volgens de Joodse traditie moet de Messias een directe afstammeling zijn van koning David en koning Salomo, overeenkomstig 2 Samuël 7:12-13.

  De bewering is, dat sinds Yeshua’s “vader” niet van de stam Juda is en Jozef, die wel van de stam Juda is en een directie afstammeling van koning David is, niet zijn biologische vader is; dat Yeshua daarom niet de Messias kan zijn. Bovendien is de bewering dat Jozefs genealogie inconsequent is. Een daarvan loopt van David naar Salomo en de ander loopt van David naar Nathan.

  Deze beweringen worden in dit artikel onderzocht.

 • schapen in Drenthe. Bron afbeelding: wikipedia Voor wie & waarvoor is Yeshua gekomen?
  6 Chesjwan 5778 | 26 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Een van de grootste wensen van ons Joden is, dat alle Joden over geheel de wereld naar het Beloofde Land terug zullen keren. Dit is ook een van de taken van de Messias (Jesaja 11:12).

  De bewering is nu, dat sinds niet alle Joden in Yeshua‘s tijd in Israël hebben gewoond en dit vandaag-de-dag nog niet zo is, dat hij dan niet de Messias kan zijn.

  In dit artikel gaan we deze bewering onderzoeken.

 • Binnenkant Tent der Vastgestelde Tijden Wat is de Tempel en wanneer wordt deze herbouwd?
  7 Chesjwan 5778 | 27 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Het is een gemis dat de Tempel nog steeds niet in Jeruzalem is en vol verwachting wordt dan ook uitgekeken naar de komst van de Messias, want die zal de Tempel bouwen (Ezechiël 37:26-27). De Tempel is een fysieke bevestiging dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob te midden van Zijn volk is.

  Wanneer dan blijkt dat iemand, die “de Messias” wordt genoemd, niet alleen de Tempel niet heeft gebouwd omdat die in zijn tijd er nog stond, maar dat bovendien na zijn overlijden de Tempel wordt verwoest, dan is dit overeenkomstig deze profetie een bevestiging dat zo iemand niet de Messias kan zijn.

  In dit artikel gaan wij ook deze bewering “onder de loep” nemen.

 • Koning, tekening. Bron afbeelding: velofysics.wordpress.com Wanneer heerst de Messias?
  11 Chesjwan 5778 | 31 oktober 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  De traditie legt uit:
  Hij zal heersen in een tijd van wereldvrede (Micha 4:3); hij zal heersen op een tijd wanneer het Joodse volk de geboden van God naleven (Ezechiël 37:24) en hij zal heersen in een tijd dat alle mensen de Ene God dienen (Jesaja 66:23).

  De bewering is dat omdat dit nog steeds niet zo is, dat Yeshua dan ook niet de Messias kan zijn.
  Ook deze bewering gaan wij onderzoeken en wel in dit artikel.


 • Brandofferaltaar Tent der Vastgestelde Tijden. Bron afbeelding: christipedia.nl Bloedoffers; waren die wel nodig?
  13 Chesjwan 5778 | 2 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Iedereen die goed leest (en dus oplet), moet bij het lezen van deze vraag lachen en opmerken: “Nee; natuurlijk niet!”, wat zijn of haar achtergrond of overtuiging ook mag zijn. Bloed werd immers niet geofferd! Mij heeft het een tijdje geduurd voordat ik het zag.

  Toch laat ik de vraag en daarmee het onderwerp van dit artikel staan, omdat de bewering dat Yeshua ‘s bloed helemaal niet nodig is, met deze stelling wordt aangehaald.
  Men bedoelt dat het bloed van de offers helemaal niet nodig is om hiermee verzoening te doen voor het aangezicht van God. Men haalt hierbij Leviticus 5:11-13 en Jona 3:10 aan om de bewering te bevestigen.

  In dit artikel gaan we onderzoeken of de bewering “verzoening doen met het bloed van de offers is niet nodig” terecht is.

 • Opengerolde Torahrol; witte achtergrond Jesaja 53; waar gaat dit over?
  14 Chesjwan 5778 | 3 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Iedereen, die zich in dit onderwerp interesseert, heeft er een klare antwoord op. Maar, als we ze bij elkaar zetten en we ze dan deze vraag stellen, dan zullen we minstens twee verschillende antwoorden krijgen. Hoe zit dit nu? Welke van de twee antwoorden is nu de juiste? Of hebben beide antwoorden niets met Jesaja 53 te maken?

  En dan blijkt het hoofdstuk van dit boek ook nog eens te zijn verboden te lezen, binnen een gemeenschap.

  Door andere hoofdstukken te lezen en andere passages aan te halen, gaan wij onderzoeken met wat voor antwoord wij zullen komen.

 • Azuurblauwe achtergrond met gouden letters אהיה אשר אהיה “Ehjeh אהיה! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven!”
  16 Chesjwan 5778 | 5 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Het lezen van deze titel doet geloven dat eenieder die beweert dat voortaan eer kan worden behaald bij iemand anders, dat die dan als ‘vals’ moet worden aangemerkt.

  Deze titel is echter een samensmelting van korte gedeelten uit de passages Exodus 3:12,14 en Jesaja 42:8. In dit artikel gaan we zoeken waar de aangehaalde passages over gaan en aan wie onze God Zijn eer niet zal geven.

 • Tekening van Joden in een Synagoge Volgde Yeshua Gods Torah tot in de puntjes, of was hij daar juist een overtreder van?
  20 Chesjwan 5778 | 9 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  Mensen genezen op Shabbat; wandelen op Shabbat; aren plukken, bewerken en opeten op Shabbat … wist deze man wel wat wel en niet mag op Shabbat?

  In dit artikel gaan wij antwoord vinden op wat wel en niet toegestaan is op Shabbat en uiteindelijk antwoord zoeken op de vraag, gesteld in de titel.

 • Brandofferaltaar Tent der Vastgestelde Tijden. Bron:christipedia.nl Geen menselijke offers!
  20 Chesjwan 5778 | 9 november 2017 ▬ Jeannette W.A. Koster

  In de Joodse schriften zou mensenoffers en een onschuldige die geofferd wordt voor de zonden van anderen, ondenkbaar zijn. Dat dit zou worden gebruikt om verzoening te doen, is onacceptabel. En maar goed ook, want wie zou dit nu rechtvaardig vinden?

  In dit artikel gaan we deze bewering onderzoeken en met name de passages uit de TeNaCH [OT], die de bewering moeten onderstrepen. Gaandeweg kunnen wij erachter komen dat het een en ander net iets anders bedoeld wordt dan het in eerste instantie doet overkomen en ook dat de bewering dat het niet in de Joodse schriften voorkomt, niet helemaal juist blijkt te zijn.