Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
Mark-Jan Koster

Overtuiging: Een volger van Yeshua HaMasiach [Jezus de Messias], Woord van YHWH (Johannes/Yochanan 1)

Beroep: Helpdesk medewerker

Blog: Blog van Mark-Jan Koster

E-mail: markjan.koster@ouryeshua.com

Mark-Jan Koster

Mijn naam is Mark-Jan Koster en via deze manier wil ik graag vertellen wie ik ben en hoe ik tot geloof ben gekomen. Van hieruit kun je zien vanuit welke achtergrond, welke inslag ik mijn verslagen schrijf over het geloof. Iemand die opgegroeid is met geloof vindt dat dit bij het leven hoort, maar iemand die het geloof gevonden heeft, heeft dan ook een verrijking in zijn/haar leven gevonden. Zo heb ik het althans ervaren, want ik kom uit een gezin waarbij er geen christelijke opvoeding in voor kwam. Mijn moeder was wel met geloof opgevoed, al ging ze niet naar de kerk. Mijn vader wilde niets van geloof af weten. Dat was fantasie en dus werden we niet opgevoed met deze fantasie.

Collega’s en (oud) vrienden kennen mij als rustig en geduldig. Dat wil zeggen tot op een zekere hoogte. Dit is niet altijd te wijten aan mijn persoonlijkheid. Ik ben namelijk geboren met 1 oor doof. Ik mis letterlijk een schakel naar mijn hersenen aan 1 kant. Hierdoor is het voor mij niet mogelijk om stereo te horen, maar ook niet om te bepalen waar het geluid vandaan komt. Dus als iemand mij roept, dan moet ik van te voren al weten waar deze persoon staat en aan de hand van het stemgeluid weet ik dan welke richting ik op moet kijken. Om dit te kunnen doen moet ik eerst het geluid van de stem van elke persoon in mijn omgeving leren kennen en dat kun je niet als je zelf druk bent en bezig bent met allerlei zaken. Het heeft me ook wel in de problemen geholpen, voornamelijk op de basisschool. Laat ik zo zeggen dat die periode niet de fijnste was van mijn leven. Mijn moeder probeerde mij altijd duidelijk te maken dat ik voor mezelf op moest komen door zelf mijn vuist op de tafel te slaan, er te zijn en terug te slaan. Maar vreemd genoeg was mijn gevoel anders. Ze waren juist het tegenover gestelde dan de woorden van mijn moeder en dat gevoel volgde ik, niet de woorden van mijn moeder. Ik was ook vaak emotioneel ontdaan als anderen tegen dat gevoel in spraken of handelden.

Mijn overgevoeligheid was eerst in emotie in mijzelf, maar hoe ouder ik werd ontwikkelde dit steeds meer in het voelen van de emotie en pijnen van anderen. Ik besloot om eens mee te gaan naar paranormale beurzen. Immers, niet iedereen heeft dit en dus besluit je op zoek te gaan naar anderen die hetzelfde, of soortgelijke ervaringen hebben. Geloof stond op dat punt niet centraal in mijn leven. Ik was bekend met Jezus, maar zag hem als iemand die ook paranormaal begaafd was en dan wel op het hoogste niveau. Maar ik miste wat … Ik zag mensen die zichzelf als superieur betitelden en geld verdienden aan hun superioriteit. Ik ben nog niet zo lang geleden zelfs de term ‘helder-wetend’ tegengekomen ... Maar dan dat innerlijk gevoel weer. Niet terugslaan, niet met je vuist op tafel slaan, maar dan toch jezelf als superieur opstellen? Nee, er klopt iets niet! En ik zag ook andere gevaren. Mensen die helemaal gingen leven aan de hand wat zo’n paranormale persoon hun vertelt. Dat kan, in mijn ogen, nooit de bedoeling zijn.

Ondertussen woonde ik op mezelf en leende ik een boek van mijn vader over praktische psychologie. Dit heeft mij toen uit een dal geholpen en ben zelfs aangenomen als assistent-bedrijfsleider. Dus wereldse mensen die zeggen dat de wereldse leer je helpt verder te komen in deze wereld, liegen zeer zeker niet! Maar ook hier weer hetzelfde; weer de beste willen zijn, vuist op de tafel, jezelf laten zien en ga zo maar verder. Ik vond het vreselijk als men mij ‘meneer’ noemde en met ‘u’ aansprak. Ik zag ook een duidelijke cultuuromslag binnen ‘gelijkgestemden’. Ook dat beviel mij absoluut niet, want aan de ene kant kijkt het personeel naar jou op en spreekt je aan met ‘meneer’ en ‘u’ en aan de andere kant, als je bezoek kreeg van management, dan bestond alleen de bedrijfsleider en ik, maar het personeel mocht blij zijn een ‘goedemorgen’ te horen te krijgen. Natuurlijk weet ik dat er onderscheid is tussen personen, qua opleiding, kennis en kunde, toch beviel het mij absoluut niet! Dus ook deze leer kon niet mijn basis vormen, omdat innerlijk nog steeds hetzelfde gevoel aanwezig was die juist het tegenovergestelde aangaf.

De functie die ik had, heb ik niet voor heel lang gehad. Toch heb ik ontzettend veel geleerd in die periode en heb ik best veel positieve feedback gekregen van mijn personeel en meerdere. In dezelfde functie lukte het mij niet een andere baan te krijgen, mede ook doordat mijn affiniteit een andere wending begon te krijgen, zoals hierboven vermeld. Ik moest daarna helemaal opnieuw beginnen en dat betekent veel uitzendwerk, productie en noem maar op. Ook dat was weer een hele ervaring, want waar je eerst veel te zeggen had en personeel onder je had, toen niets meer. Maar, dat kwam wel overeen met mijn innerlijke gevoel, wat ik hieronder nader verklaar.

Ondertussen was ik beland in Hengelo bij voornamelijk mijn zus. Zij had meer met geloof dan ik en we spraken er ook vaak over. Door middel van die gesprekken, zelfstudie via boeken (Bijbel en andere) en ervaringen ben ik uiteindelijk toch tot geloof gekomen. Ik kon er simpelweg niet meer omheen. Het evangelie heb ik gelezen en het viel me meteen op, dat wat Jezus leerde, overeenkwam met mijn innerlijke gevoel. En dan met name de kernen liefde en deemoed. Niet de hoogste willen zijn, maar de laagste. Niet de vuist op de tafel slaan om aan te geven dat jij er ook bent, maar wees een dienaar in deemoed. Hier wordt geleerd de kleinste te zijn, een dienaar te zijn. Zelf ben je tot niets in staat, met de Heer alles. Liefde is de basis van alles en God is een God van Liefde. Hèhè, eindelijk een keer wijze taal! Dus via deze kernwaarden ben ik toch tot geloof gekomen, maar hier bleef het niet bij. Ik heb Hem toen leren kennen als Jezus, maar inmiddels heb ik Hem leren kennen als Yeshua.

Ik heb een Bijbel gekocht, niet een Nederlandse, maar de ‘Complete Jewish Bible’ van David Stern. Het is in het Engels, maar de Hebreeuwse benamingen van de personen zijn normaal weergegeven, inclusief hun betekenissen. En dat mis je in de Nederlandse/westerse Bijbels. Dit heeft wederom een nieuwe wereld voor mij geopenbaard. De 5 boeken van Moshe (Mozes) bijvoorbeeld, heeft een heel andere betekenis dan hoe wij die kennen ... Het kennen van de betekenis van deze 5 boeken is naar mijn mening al een openbaring op zich. Ik erger me vaak aan de vele wereldse vertalingen, om het voor de wereld beter te laten begrijpen, maar daarmee wel het verband uit elkaar rukt!

Ik probeer de woorden van onze Schepper op verschillende manieren te interpreteren en zo schrijf ik ook mijn verslagen. Wel te verstaan op letterlijk niveau, op geestelijk niveau en op hemels niveau. Hoe kom ik daarop? Ten eerste dat Yeshua duidelijk aangeeft dat er een verschil zit tussen letterlijk materieel en geestelijk, kijk alleen maar naar het gesprek met Nicodemus in Joh. 3. Het zuiver hemels niveau is onbereikbaar, d.w.z. dat je in de oneindigheid altijd leert en doorgroeit. Het eerste niveau zie ik als de kennis van het Woord en erin geloven. Het tweede niveau zie ik als de kennis van het Woord en hun geestelijke betekenis, de achtergrond liggende gedachte van dit Woord. Een zeer goed voorbeeld hiervan is het scheppingsverhaal. Het derde niveau zie ik dus als de hoogste liefde en het begrip dat alle woorden terug te herleiden zijn naar een Vaderlijke liefde en hoe Hij Zijn ordening wijselijk vanuit liefde opstelt. Dat begrip heeft alleen de Vader Zelf.

De verslagen die ik schrijf, schrijf ik in intentie om de tweede, geestelijke niveau duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden op het eerste niveau. Althans, dit probeer ik. Kan ik iets niet onderbouwen, dan geef ik dat ook eerlijk aan. Kan ik iets wel onderbouwen, dan tracht ik dat zo goed mogelijk te doen aan de hand van simpele voorbeelden. Maar waar een mens fouten maakt en denkt enig inzicht te hebben, moet men mijn verslagen ook nooit als waar aannemen, doch meenemen in hun eigen ontwikkeling tot een beter begrip van Gods Woord. Ik deel slechts mijn mening en probeer die te onderbouwen. De reden voor dit delen ligt besloten in mijn liefde voor dit Woord, zoals ik die begrepen heb en liefde is er om te delen … Er is echter slechts 1 Leraar die weet wat waarheid is!