Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen " antithese" >> Wat is de Tempel en wanneer wordt deze herbouwd?

Wat is de Tempel en wanneer wordt deze herbouwd?

7 Chesjwan 5778 | 27 oktober 2017

Een van de belangrijkste gebeurtenissen, als de Messias er is, zal zijn dat de Tempel weer zal worden herbouwd. Ezechiël 37:26-27 is een passage uit de TeNaCH wat ons dit doet vertellen. Wanneer dan blijkt dat er een persoon is die zichzelf ‘de Messias’ noemt, of door zijn volgers als ‘de Messias’ wordt benoemd en die niet de Tempel heeft herbouwd, dan kan het in de ogen van de meesten niet anders zijn dan dat zo iemand als “vals” moet worden omschreven en behandeld.

Shimon, die overeenkomstig de Arameese taal door rabbijn Akiva Bar-Kochba [Zoon van de Ster] werd genoemd, was zo’n man. Shimon was een verzetsleider van de stam Juda (een Joodse verzetsleider dus). Hij leidde de naar hem vernoemde Bar Kochba-opstand tegen het Romeinse Rijk, met diens keizer Hadrianus, in de jaren 132 tot 136 GJ [Gewone Jaartelling]. Shimon werd door sommige Joden, waaronder rabbijn Avika, als de messias gezien. Met Bar-Kochba verwees rabbijn Avika naar Numeri 24:17, waarin staat dat een ster uit Jakob op zal komen. Ook verwees hij naar de mensenzoon uit het boek Daniël.

Volgens latere generaties Joden bleek dit een pijnlijke vergissing van rabbijn Avika te zijn. Niet alleen faalde Shimon in zijn verzet tegen het Romeinse Rijk, om de Tempel te kunnen herbouwen die in het jaar 70 GJ werd vernietigd; het werd voor Joden zelfs verboden in Jeruzalem te komen en ook mochten de Joden hun geloof niet meer belijden. Geen Shabbat, geen Brit Milah [besnijdenis], niet meer de naam van onze God, יהוה, uit mogen spreken … enz. Gelukkig bleek het geloof van de Joden niet uit te wissen. In geheel het Romeinse Rijk stonden tal van Synachoges waar uit de boeken van Moshe [Mozes] voor werd gelezen. Shimon werd echter niet meer herinnerd als Bar-Kochba, maar als Bar-Kozba, “zoon van de leugens”.

Volgens de meeste Joden bleek er nog een man te zijn die als de messias werd herkend, maar ook niet de Tempel in zijn tijd heeft herbouwd. Om de meest simpele reden dat de Tempel in zijn tijd er nog stond en hierin gewoon dienst werd gedraaid. Sterker nog, ongeveer 70 jaar na zijn overlijden werd te Tempel verwoest. De naam van deze man: Yeshua [jesjoea/Jezus].

Hoe zit het nu? Hebben beide mannen inderdaad gefaald? Hadden zij in hun tijd te Tempel moeten herbouwen, of was dit bestemd voor latere tijden? Wat heeft onze God via Zijn profeten ons willen zeggen? Hebben de beide mannen het niet begrepen, of begrijpen wij het niet?
Laten wij in de TeNaCH1 gaan kijken wat wij over de Tempel kunnen vinden, om hierachter te komen.

1. Wordt vaak vertaald naar Oude Testament. Het staat echter voor Torah Nevi'im, K(CH)etuvim: Instructie, Profeten, Schriften.