Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> Over het Bijbelse vasten p. 1-4

Over het Bijbelse vasten

Werd er überhaupt wel gevast?

3 Shevat 5782 | 5 januari 2022

Ik hield mij er niet zo mee bezig, met het vasten. Ik weet dat wanneer wij ziek zijn, of op een andere manier niet lekker in ons vel zitten, dat het niet eten en/of drinken een of meerdere dagen ons gemakkelijker afgaat dan anders, en zeker wanneer wij emotioneel ergens onder gebukt gaan.
Ik begon er pas aandacht aan te besteden, toen ik via internet een pagina tegenkwam, waarin werd gesteld dat het vasten op een binnen het jodendom belangrijkste dag Bijbels gezien niet verplicht is. (Over deze belangrijkste dag heb ik in het jaar 2016 wat geschreven. Volg deze link om het artikel te lezen.)
Dit artikel gaat niet over het wel/niet verplicht vasten op de genoemde dag, maar of er überhaupt gevast werd. Het antwoord: “Jazeker!”

Yeshua/Jezus: "... door binnen en vasten"

Yeshua was met twee van zijn leerlingen een berg opgeklommen, waar hij volgens het verslag van gedaante veranderde en zijn kleren blinkend werden, zeer wit als sneeuw, zoals dit op aarde niet te vinden en te maken is. Daar verschenen Elia en Mozes, die met Yeshua spraken.
Hierna daalden zij af en voegden zich weer bij de rest van de leerlingen en daar bleek een discussie te zijn tussen hen en de menigte om hen heen, waar de Schriftgeleerden ook bij waren.

Een zoon van een man bleek een sjed [demon, onreine geest] te hebben die ervoor zorgde dat de zoon niet kon spreken. Te meer nog; deze sjed zorgde ervoor dat de zoon op de grond viel en heftig heen-en-weer schudde, met schuim op z’n mond. Geregeld viel de zoon in het vuur of in water, allemaal dankzij deze sjed. De vader van deze zoon kwam naar de leerlingen van Yeshua en zei hen de sjed uit te drijven, maar zij waren hiertoe niet in staat.

Op Yeshua’s verzoek de zoon bij hem te brengen, werd de zoon ook naar hem gebracht. En zodra de sjed Yeshua zag, zorgde deze ervoor dat de zoon stuiptrekkingen kreeg en op de grond heen-en-weer schudde met schuim op z’n mond. Yeshua gebood de sjed uit de jongen te gaan en nooit weer terug te keren. Onder hevig protest, wat uitte in nog een aanval van de jongen, ging de sjed uiteindelijk uit de zoon.
U kunt dit verslag nalezen in Markus 9, vanaf vers 2.

Uit het gebeuren met de zoon van de man, blijkt dat Yeshua het belangrijk vindt dat wij, zijn leerlingen & volgers, vooreerst “geloof” moeten hebben. Niet zomaar een geloof, maar een vertrouwen. Echter blijkt het bij dit soort gevallen niet voldoende te zijn. Bidden is uiterst belangrijk en de Herziene Statenvertaling, evenals andere vertalingen, hebben er nog een woord bijstaan wat belangrijk is: “vasten”.

Markus 9:29
En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten.