Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Yom Kipur - Dag van Verzoening

Yom Kipur - Dag van Verzoening

Een dag van verplicht vasten? 10 Tisjrei 5777 | 12 oktober 2016

Deze dag is volgens de Gregoriaanse kalender – welke over geheel de wereld het meest wordt gebruikt – woensdag 12 oktober 2016. Volgens de Joodse kalender is het vandaag de 4e dag van de week, de 10e van de maand Tisjri, de Bijbelse 7e maand.

Over deze maand kunnen we in Leviticus 23 meer lezen.
Zo lezen we in de Herziene Statenvertaling dat we deze dag een Heilige Samenkomst dienen te hebben en onszelf dienen te verootmoedigen en geen enkel werk te verrichten. Het is een dag van volledige rust.

De reden wordt in vers 28 gegeven: want het is de Verzoendag. Op deze dag werd er voor het aangezicht van YHWH [de HEERE] door de hogepriester verzoening gedaan.

Laten wij Leviticus 23:27-32 lezen, voordat we dit verder uit gaan diepen:

27. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden.
28. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen.
29. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden.
30. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen.
31. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.
32. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.

Vragen

  • Nu staat er herhaaldelijk dat het een eeuwige verordening is (Lev. 16:29; 23:31). Betekent dit dat het vandaag de dag nog steeds actueel is en dat wij er vandaag de dag hier nog steeds aan moeten houden?
  • Houdt jezelf verootmoedigen in dat je van avond tot avond niets mag eten en drinken en zelfs niet je mond mag spoelen?
  • Was en is dit niet voor de Israëlieten en nu de Joden?
  • Waarom was Yeshua (Jezus) niet op deze dag voor onze zonden gestorven?

Laten wij hier eens antwoorden op vinden.