Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Moadiem Over ons English
De wetten. Stipt naleven of afgeschaft?

Mark-Jan Koster

Auteur:
Mark-Jan Koster


Home >> Artikelen "Torah" >> De wet en de profeten

De wetten. Stipt naleven of afgeschaft?

23 Tishrei 5774 | 27 september 2013

Ik heb een aantal blogs geschreven die ik nu wil combineren in 1 artikel voor deze website.
Natuurlijk niet de totaliteit van al die blogs, maar delen eruit plus extra toevoegingen van mij tot 1 artikel. Het heeft te maken met de voedselwetten, wetten op zich en zonde. Hier zijn verschillende gedachten over en in dit artikel, evenals mijn blogs, leg ik 2 gedachten naast elkaar; die van het algemeen christendom en algemeen Joods messiaans.

De gedachten

Het christendom heeft een duidelijke uitspraak hierin;

“Dit was van het Oude Testament, dus geldt dit niet voor ons. Alles is rein verklaard door Paulus”.
Hier kom ik later natuurlijk op terug. Ook wordt er verwezen naar Genesis 9:3. Ook hierop kom ik zeer zeker terug! Van iemand die messiaans is heb ik het volgende gehoord;
“Mat. 15 gaat puur en alleen over handen wassen voor het eten, maar verklaard niet alles rein.”
Er zullen meer redenen zijn natuurlijk dan alleen Mat.15, maar het geeft wel aan dat zij de wetten stipt opvolgen en sommigen het zelfs als een doodzonde zien als hier niet aan wordt voldaan.

Ik kan het echter met beide partijen niet eens zijn. Ik vind dat in beide gevallen de absolute hoofddraad van de boodschap van liefde wordt gemist … In dit artikel bouw ik mijn gedachten op. Allereerst waarom volgens mij deze wetten zijn gegeven. Dat heeft namelijk zeer zeker een hele goede reden. Maar deze reden moet dan ook goed geïnterpreteerd worden. Nu zeg ik niet dat mijn interpretatie goed is, ik geef hier slecht mijn interpretatie kenbaar. Wat je ermee doet en hoe je het zelf begrijpt, dat moet je helemaal zelf weten!

In het begin

Laten we eerst kijken naar Genesis 1:29, want die interpreteer ik heel anders dan menigeen.

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

Dus in eerste instantie alleen de zaaddragende vruchten aan de bomen, zoals een appel bijvoorbeeld, dient ons tot voedsel en al het zaaddragende gewassen. Dus sla en koolsoorten zijn niet geschikt voor ons, het is niet zaaddragend! In vers 30 zie je dat alle andere groen gewassen, die niet zaaddragend zijn, tot voedsel gegeven is aan de dieren. Maar alleen zaaddragende gewassen en zaaddragende boomvruchten zijn voor de mens tot voedsel. De rest echt allemaal en alleen voor de dieren… Dat staat hier dus letterlijk! Uiteraard heb ik even rondgeneusd op internet en tot mijn verbazing heb ik een artikel gevonden vanuit E.O., dat daar ook Genesis 1:29 aangehaald wordt en aangegeven wordt dat groenten en aardappelen gezond zijn aan de hand van deze vers?? Dat God wil dat wij deze producten eten! Blijkbaar rekent de schrijver de gehele plant. Dat als een plant zaad draagt of zaad heeft wat vrijwel iedere plant heeft, anders kan het niet vermenigvuldigen en groeien, is elk deel van de plant eetbaar. Maar dat staat hier naar mijn mening niet. Alleen het zaaddragende gedeelte dient als voedsel. Groenten over het algemeen zoals we die tegenwoordig kennen, is niet zaaddragend. Ik zal de aardappel als voorbeeld nemen. Ten eerste zijn deze niet zaaddragend en ten tweede groeien ze onder de grond. Als je beseft dat in feite alles bestaat uit licht, ja ook materie want dat is vertraagd licht en dat zelfs God en Gods Woord gelijk gesteld wordt met het Licht en Leven, Hij Is Licht en Leven … dan zou je toch logischerwijs en ik weet het, ik vraag nu erg veel, want wat niet letterlijk in de Bijbel staat wordt niet aangenomen, … logischerwijs kunnen bedenken dat voedsel die onder de grond groeien en dus geen enkel zonlicht krijgen tijdens dit proces, niet bepaald in overeenstemming is met het Licht Zelf? Het groeit en ontwikkeld in de duisternis. Maar omdat de wereld zegt dat aardappelen gezond zijn, omdat er o.a. veel vitamine c in zit en koolhydraten, eten we massaal aardappelen. Maar vitamine c kun je al krijgen door het eten van b.v. fruit, zaaddragend fruit wel te verstaan. En koolhydraten zijn ook veelvuldig verkrijgbaar buiten de aardappel om. Dus een aardappel is niet geschikt voor ons omdat het niet zaaddragend is, wat dus niet gegeven is door God aan ons als voedsel, plus krijgt het ook geen enkele zonlicht. Nog sterker, de blaadjes en bessen, welke laatste wel zaaddragend zijn, zijn bij deze plant giftig! Ik kan het zelfs nog leuker maken;

De knollen zijn eetbaar, maar kunnen giftig zijn door een hoog gehalte aan solanine. Daardoor zijn zetmeelaardappels van bepaalde rassen niet geschikt voor menselijke consumptie. Ook als aardappelen tijdens het bewaren worden blootgesteld aan licht stijgt het gehalte aan solanine. De knollen worden groen en zijn daarna ongeschikt om te eten. Bron: Wikipedia.
Ze zijn zelfs ‘allergisch’ voor licht!!……auch…..Ook handig de link solanine te volgen. Daar wordt aangehaald dat een volwassen mens 250 gram per dag aardappelen eet waardoor het niet giftig is. Maar zo kun je ook redeneren over varkensvlees. Kleine hoeveelheden is niet ongezond, maar wordt wel nadrukkelijk verboden in de leefregels. Simpelweg omdat het in essentie niet gezond is. Dus als je elke dag 250 gram geschilde aardappelen eet, zit je bij dag 8 op 4 kg. Maar omdat dit niet in 1 dag bereikt wordt is het juist erg gezond…..Right! Ik blijf in dit geval maar bij het Woord van God zoals ik dat interpreteer, dat aardappelen niet gezond zijn, omdat het geen zaaddragend vrucht is op zichzelf. En wat wel zaaddragend is bij de aardappel plant, is giftig…. Heel af en toe een frietje van 165 gram per maand / 2 maanden wil ik nog wel eens stiekem doen, omdat ik me meer richt op de liefde in mijn hart, dan op de zogenoemde harde wetten van wat wel mag en wat niet. Maar dat ik deze leefregel niet moet negeren maar wel zo goed mogelijk op moet volgen, dat blijkt hier maar weer eens uit!! Het is tenslotte ten goede van mijn eigen gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. En als je het op deze manier leest, dan kun je alleen maar zeggen; ‘wat een goede, aardige, liefdevolle en zorgzame Vader hebben we toch die weet wat het beste is voor onze gezondheid!’

En aansluitend nog Genesis 9:3. Ook deze vers is maar net hoe je dit vertaald. In vele vertalingen lees je dat God alles wat leeft en beweegt, als eten gegeven wordt, net zoals ook alle groen gewassen gegeven zijn aan Noach om te eten. Alles! Behalve het bloed. Ik heb 1 vertaling gevonden waar het iets anders in staat, namelijk de nieuwe Bijbelvertaling. Waar ik deze vertaling in andere artikelen aardig afkraak, geef ik ze hier een complimentje. Daarin staat; ‘zoals ik je ook de planten heb gegeven.’ Hoe heeft Hij de planten als voedsel gegeven? Niet alles! En dus ook niet alle levende dieren. Denk maar eens even mee. Aan Adam geeft hij alleen maar vruchten en gewassen en zoals je hebt kunnen lezen, naar mijn mening daar ook een beperking in. Vervolgens komt de zondvloed en dan zou Noach alles mogen eten? Vreemd. Nog vreemder is dat via Mozes wederom voedselwetten gegeven worden, waarin duidelijk aangegeven wordt dat je niet elk levend gedierte mag eten. Dat zou de uitspraak naar Noach toe helemaal als vreemd doen overkomen.

Ons voedselpatroon

Dus een appel, een peer, mandarijn, sinaasappel, noten ( geen pinda’s ), druiven en ga zo maar door, dat is zaaddragend voedsel van planten en/of bomen die ook zonlicht krijgen. Wat wij nu als voedsel nemen, zoals kool, sla, aardappelen, wortels en ga daar ook nog maar even door, zijn geen zaaddragende producten op zichzelf, en/of groeien ondergronds! En als ik dan lees dat iemand tegen mij zegt, dat als hij een bordje voorgeschoteld krijgt met aardappelen, sla en varkensvlees, dan eet hij de sla en aardappelen, maar laat varkensvlees staan omdat deze onrein is. En dit doet hij om volledig te voldoen aan de voedselwetten… Maar ik ben bang dat hier wel een meningsverschil blijft. Ze zullen Genesis 1:29 ongetwijfeld blijven zien alsof daar staat dat alle gewassen die zaaddragend zijn eetbaar zijn of een gedeelte ervan ook eetbaar is. Dus in feite alle groen gewassen. Maar dan weer terug naar vers 30…. wat blijft er over voor de dieren? Ik kan me uit mijn jeugd ook nog het volgende herinneren. Ik was toen nog niet gelovig, we werden ook zo niet opgevoed. En het avondeten bestond ook bijna elke dag uit o.a. aardappelen. Ik heb dit nog nooit lekker gevonden. Sterker nog, ik had daar altijd kokhals neigingen bij. Het gaf mij een zwaar en bedrukt gevoel in de keel en maag. Toch moest ik het eten, want het was gezond… En als ik stiekem 1 aardappel op mijn bord legde, snel kapot prakte en hoopte dat ze dat niet zagen, dan was dat altijd zinloos en kreeg ik altijd weer een tweede aardappel erbij. En als ik sla kreeg at ik er wel van, maar ik had ook al snel de opmerking: ’ik ben geen konijn’. Nu ik hiermee bezig ben, schoot me dit weer even in de herinnering.

Waarom naar mijn mening deze opbouw, dat lees je verder in dit artikel. We vervolgen onze opbouw.
Hiervoor kun je dus duidelijk lezen dat naar mijn mening de wetten die gegeven zijn een absolute nut heeft voor onze gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk. Wat ik veel merk is dat mensen niet de wetten opvolgen vanwege het nut voor je gezondheid, maar vanwege het moeten. Volgens hun geef je geen blijk van liefde tot de Vader als je de wetten niet volgt. Maar een ‘gij zult’ is niet een ‘gij moet’. De Torah is ook geen wet, zoals dat wel zo vertaald wordt. Het is een leer waar o.a. instructies in staan hoe zo gezond mogelijk ( voornamelijk geestelijk, maar ook lichamelijk ) te leven. Nu ga ik even terug naar het begin en vandaaruit opbouwen wat ik bedoel met leefregels en hoe deze volgens mij begrepen moet worden. De geboden die we kennen uit deze Torah, genaamd in enkelvoud mitzvah, meervoud mitzvot, zijn die leefregels in deze leer.

Leefregels; in het hart versus op stenen tafelen

Ten eerste wisten Adam en Eva heel duidelijk wat wel rein was en wat niet. Deze kennis is na jaren verloren gegaan, daarom zijn de stenen wetten geschreven, voor geestelijke behoud. Toen onze Schepper Adam heeft geschapen, heeft Hij hem geen uiterlijk geschreven wetten gegeven, maar woorden in zijn hart. Woorden van liefde over wat wel mag en wat niet. Hiertegen heeft Adam en Eva gezondigd, dat is een bekend verhaal. Door deze zonde is er een eerste blokkade ontstaan in het hart van de mens. Een blokkade tegen de liefde. Dit gaat via zijn nakomelingen uiteindelijk zo ver, dat onze Schepper het noodzakelijk vond om de zondvloed plaats te laten vinden. Er staat letterlijk in Genesis 6:5 “Adonai zag dat de mensen op aarde erg slecht waren, dat al de fantasieën in hun harten die van kwaad alleen waren.” Er was slechts 1 familie in onze Schepper ’s ogen die het waard was te sparen, want Noach’s hart was met onze Schepper. Dit staat ook letterlijk in vers 9. Er wordt dus steeds gekeken en verwezen naar het hart van de mens. Dit is erg belangrijk!

Maar ook Noach krijgt geen uiterlijk geschreven wetten waaraan hij en zijn familie zich aan moeten houden. Zijn hart was namelijk met onze Schepper, dus de liefde en regels voor liefde was met hem, daarvoor hoeft hij niet nog eens een uiterlijk geschreven wet voor te krijgen. Ook hier kun je verwijzen naar Genesis 9:3 en kun je interpreteren als; ‘kijk, zoals Ik in het hart van Adam en door Adam in alle nakomelingen gegeven heb wat te eten, zo geef Ik je dat ook nu.’ In de vorige verzen lees je namelijk hetzelfde als wat ook tegen Adam gezegd is. Maar al snel werkt die ene blokkade weer door op de mens en de mens vervalt steeds verder weer in anti liefde. Onze Schepper geeft duidelijk aan dat Hij nooit meer een zondvloed zal laten plaatsvinden, dus het stapelt zich meer en meer op. Op een gegeven moment zijn woorden niet genoeg meer. Want woorden vanuit onze Schepper die geheel Liefde is, kan alleen gehoord worden in een hart die ook liefde bezit. Tegen een hart, zelfs al bij een gemiddelde/kleine blokkade, kan Hij niet spreken. Niet omdat Hij dat niet wil, maar omdat de mens in zijn hart een blokkade heeft opgebouwd om zijn eigen tempel/hart, waardoor het voor onze Schepper onmogelijk is om deze blokkade te omzeilen. Natuurlijk is bij Hem alles mogelijk, maar dat betekent wel ogenblikkelijk de dood van zo’n persoon waarbij deze blokkade opgeheven wordt. Hoe moet het dan verder, hoe moet de mens dan Zijn Woord kennen en onderhouden? Juist, door uiterlijk geschreven woorden en regels te geven. Dit gebeurd pas op het moment dat het volk van Israël dusdanig op de geestelijke afgrond staat, dat geschreven wetten nog de enige uitweg is om niet daadwerkelijk in de afgrond te vallen! Dit betekent beginnen vanaf punt 0, vanaf dag 1. Hij moet het volk letterlijk uitleggen wie Hij is, wat Hij wil. Het gaat zelfs zo ver, dat Hij hen alles moet leren, wanneer te zaaien, oogsten, hoe gerechten klaar te maken, hoe zich op te stellen tegenover je medemens, hoe het priesterambt uitgevoerd moet worden, echt alles! Zo ver was de mens al afgedwaald van zijn ware zuivere geestelijk leven! De mens moest opnieuw leren leven…

Vergelijking met een kind

Kijk eens naar een klein kind. Geef je een klein kind alle ruimte om te doen en laten wat het wil? Nee, die geef je eerst huisregels en op latere leeftijd kan een kind ook begrijpen wat er met die huisregels bedoeld is, ziet de liefde daarvan in en kan dan in vrijheid verder groeien naar een grotere liefde. Een beter voorbeeld is er niet.

Even verder op dit voorbeeld van een klein kind. Juist dit voorbeeld wil ik meenemen om het verschil aan te tonen van vroeger tijdens het Oude Verbond en nu tijdens het Nieuwe Verbond, want daar ligt het knelpunt tussen de christenen en de messiaans belijdende. Christenen zeggen dat via Paulus de Torah opgeheven is, maar dat heeft Paulus nooit gezegd. Dat maken ze er zelf van. Paulus heeft wel gezegd dat wij geen kinderen meer zijn en in deze vorm zijn wij niet gebonden aan de wet, als zijnde een kind. En dat is een groot verschil! Maar als jij jouw ouders bezoekt, ga jij dan alle regels aan je laars lappen die je vroeger gegeven zijn en handel je geheel tegen deze regels in? Nee, dat doe je normaal gesproken niet. Christenen dus wel. Mensen die bij deze wet blijven als zijnde een kind, worden nooit vrij en volwassen in geestelijk opzicht. Mensen die alle regels aan hun laars lappen, veel onrein voedsel tot zich nemen en allerlei feestdagen verzinnen buiten de gegeven feestdagen voor onze Schepper om, puur om hun genotzucht te bevredigen, vallen steeds dieper in een geestelijke afgrond. En dat is wat nu al 2000 jaar lang gebeurt. We hebben aan de ene kant mensen die doen en laten wat ze zelf willen, want we zijn toch vrijgesproken van zonde en de wet. Aan de andere kant zijn er mensen die stipt de wet opvolgen, want door het stipt opvolgen van deze regels geven wij aan liefde voor onze Vader te hebben. Dat gaat zelfs zo ver, dat het beschouwd wordt als een doodzonde als je niet aan deze regels gehoorzaamd. Met andere woorden prefereren zij het leven van een slaaf, terwijl juist dit slavenleven opgeheven is. Dat heeft Paulus gezegd, niet dat de Torah zelf opgeheven is! Je kunt niet zeggen je Vader met geheel je hart lief te hebben, met daarbij in het achterhoofd dat als je zijn strenge regels niet opvolgt, je een doodzonde begaat. Daar zit geen liefde in. Liefde zit in het zien van het nut van deze regels en ze dan opvolgt, omdat je deze nut, die geheel gebaseerd is op liefde, herkent als wijze/liefdevolle regels. Maar daarbij moet je wel volwassen worden, want een klein kind kan het nut van deze regels niet zien, niet in vrijheid interpreteren en dus ook niet in liefde opvolgen!

Met andere woorden; als je geestelijk ver verwijderd bent van een zuiver geestelijk leven, ( dus nog kind bent ) is het raadzaam om voor jezelf strikt de gegeven regels op te volgen om zodoende steeds meer van je materiële leven af te keren en terug te keren naar een geestelijk leven. Sta je op dit omslagpunt, dan kun je de gegeven regels begrijpen als zijnde wijze liefdevolle regels. Wij zijn niet geschapen om onwetend en blind te blijven, zoals een kind dat is! Zondig je tegen de regels als kind zijnde, dan wordt je gestraft. Zondig je tegen de regels als volwassen zijnde, dan wordt je liefdevol berispt, totdat je zo ver gaat in de zonde, dat je weer terug bent bij af en wordt je weer gestraft. Want nogmaals, een volwassen leven is geen vrijbrief om alles maar tot je te nemen! In Galaten 4 wordt ook gesproken over erfgenaam. Wat voor een erfgenaam van onze Schepper ben je, als je de gegeven regels aan je laars lapt? Wat voor een begrip heb je dan van deze gegeven regels en hoe kun je dan als erfgenaam optreden zonder deze begrip? Begrijp wel dat met erfgenaam het volledig over kunnen nemen van je vaders taken mee bedoeld wordt. Vanuit onze kant, 1 zijn met Yeshua, die Zelf Erfgenaam is van de Vader en wij zijn Zijn bruidegom, die hetzelfde pad zou moeten volgen als Yeshua. Maar zou jouw vader jou als erfgenaam willen hebben, als je volledig alle regels gegeven door hem volledig aan je laars lapt en zelf doet wat je zelf wilt……?
Kies je voor een leven als kind zijnde, dan kies je ook voor het oordeel van onze Vader over dit leven. Kies je voor het leven als volwassen, los van de kind/slaven banden, dan wordt je beoordeelt op je liefde die alleen in vrijheid kan nestelen en groeien. En als jij door het eten van onrein voedsel zelf ook onrein wordt en door dit onrein worden ook onrein handelt, dan kan ik je verzekeren dat je ook op die manier beoordeeld wordt, op je onrein handelen. En zo is de cirkel weer rond.

"Leefregels in het hart" geprofeteerd

Ik wil ook wijzen op een profetie, die dit verhaal ook aangeeft;

Jeremia 31:33-34
“Ik zal mijn Torah naar hun toebrengen en in hun harten schrijven; Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. En zij zullen niet meer hun naasten beleren, ‘ken Adonai’, want allen zullen Mij kennen, van de minsten tot aan de grootsten. Want Ik zal hun goddeloosheid vergeven en zal hun zonden vergeten.”
Ook een profetie uit Ezechiël 36 vanaf vers 26;
“Ik zal u een nieuw hart geven en breng een nieuwe geest in u; Ik neem de stenen hart uit uw vlees en geef u een hart van vlees. Ik zal mijn Geest in u brengen, zodat u zal leven volgens Mijn wetten, Mijn regels zal respecteren en gehoorzamen.”
Die stenen tafelen waarin God Zijn leefregels heeft opgeschreven was toen ten tijde van Mozes een noodzakelijkheid, omdat het hart van het volk ook als stenen waren! In deze 2 verzen geeft God duidelijk aan dat de Torah opnieuw in het hart van de mens geschreven gaat worden, niet uiterlijk op koude stenen tafelen. En dus ook dat de Torah niet opgeheven is. Daarvoor geeft God een nieuwe geest in ons, haalt onze stenen hart uit ons en geeft ons weer een zachte hart van vlees waar de Torah ingeschreven kan worden. Dit kan alleen liefde doen, om van een stenen hart een zachte vleselijk hart te maken. In deze profetie was dit nog niet gebeurd, met de komst van Yeshua wel. En toch, velen gelovigen, maakt niets uit wat voor een geloof, maar velen leven hun leven geheel gebaseerd op nog steeds dezelfde stenen tafelen. Ze willen niet een zachte hart, maar een stenen hart die hun koud verteld hoe te leven en leef je niet zo, dan is de doodstraf meteen daar, wordt je verdoemd naar de hel of ben je zelfs geheel en al duivels.

Paulus' verwijzing naar "leefregels in het hart"

Om weer even terug te komen op Paulus….Ik zal een Bijbel tekst plakken waarin ook te zien is dat ook Paulus alleen op het hart van de mens wijst in liefde. Zoals ik eerder Galaten ook al aanhaal, is dat Paulus in geen geval de Torah opheft, maar slechts uitlegt wat er met de Torah bedoeld is als zijnde een opvoeding van een kind naar volwassenheid. Maar ook volwassenen hebben de plicht een goed voorbeeld te zijn en op de juiste manier de Torah te hanteren en uit te leggen aan hun kinderen! Romeinen 14 vanaf vers 17;

17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. 18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. 19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. 20 Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. 21 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. 22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. 23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde.
Deze tekst zegt eigenlijk alles al. Het Koninkrijk Gods ligt in het hart van de mens, de liefde van de mens. Het ligt niet in wat je wel of niet eet. Maar als wat je eet aanstoot geeft op je broeder of zuster, dan is dat weer een zonde, want het is een anti liefde t.o.v. je naaste. Voor jezelf, in je eigen huis, je eigen hart, je eigen tempel is het noodzakelijk te handelen in geloof. Volg je bijvoorbeeld de wetten zonder volledig geloof, dan zondig je. Je volgt dan de wetten omdat je denkt daarmee God toch welgevallig te zijn geweest als blijkt dat God bestaat. Dat is dus een valse gedachte. Of je volgt de wetten niet, want je gelooft niet. Of je gelooft wel in een Schepper, maar niet in Yeshua. Ook dan handel je niet uit volledig geloof en dus zondig je t.o.v. de wetten. Handel je vanuit volledig geloof en handel je in liefde tot je naasten en tot God boven alles, dan zondig je niet in je handelen. Er is echter een reden waarom er voedselwetten zijn. En die reden ligt puur in onze eigen gezondheid.

Geestelijk voedsel in materieel voedsel

Ieder product heeft bepaalde eigenschappen. De ene eigenschap vult een bepaalde voorraad aan die je nodig hebt en een andere product heeft weer een eigenschap die een andere voorraad aanvult. Onze Schepper die Zelf een Geestelijk wezen is - geen materiële wezen - heeft ons ook geschapen als geestelijke wezens. Wij zijn geschapen naar Zijn evenbeeld, niet naar het evenbeeld van materie! Dat wij in de materie leven, dat is weer een heel ander verhaal. Maar laat ik het hierop houden, dat alles een omhulsel nodig heeft om te groeien en zodra dit proces zuiver gebeurd, kan het zelfs zo zijn dat de geestelijke mens zijn eigen omhulsel oplost in zijn eigenlijke geestelijke wezen, zoals dat bekend is bij Yeshua, maar ook bij Henoch! Kun je lezen in de Bijbel. Henoch stierf lichamelijk niet, maar werd geheel en al opgenomen. Ook Elia. Zoals ik al eerder zei is licht leven en materie vertraagd licht. Een natuurkundige kan dat bevestigen dat materie opgebouwd is uit identieke licht moleculen als licht zelf. Hierdoor is het dus ook mogelijk je eigen materie ( lichaam ) op te nemen in je geestelijk zijn, wat geen vertraagd licht is, maar licht. Voedsel nemen wij materieel in, maar in dit materiële voedsel ligt niet alleen voedsel wat ons lichaam sterkt, maar ook wat onze geestelijke wezen sterkt, ons eigenlijk ik als evenbeeld. Maar niet in alle voedsel zit geestelijke voedsel, of beter gezegd; ‘zuiver geestelijke voedsel’. Als je voedsel eet die jouw geestelijke wezen teveel met je materie verbind, dan is dat niet gezond voor je eigen geestelijke zijn. En dat zie je nu ook in de wereld. Ik spreek over een geestelijk zijn, maar wie kent dit geestelijk zijn tegenwoordig? Materie is alles wat telt, daar zit de liefde van de mens in. Dit komt ook mede door het eten voor generaties lang aan onrein voedsel, met de steeds groeiende egoïsme erbij. Men herkent zijn eigen geest niet meer en wat men niet kent en voelt, dat is er simpelweg niet! In het begin krijgt Adam dus alleen vruchten en bepaalde groen voedsel. Bij Noach zie je al wat vlees erbij komen. Waarom? Ik heb ergens in een artikel gelezen dat dit komt omdat door de zondvloed de vruchten en gewassen vernietigd waren. Klinkt logisch, maar…..Ook Noach leefde in een tijdperk waar de ‘voedsel’ wetten die in het hart lagen, niet geheel gehouden werden. Geheel niet is beter gezegd…Het kan ook goed zijn dat ook Noach vlees heeft gegeten. Alleen zijn hart was oprecht, daarom werd hij behouden. Als je echter vlees gewend bent te eten en je gaat dan plots over op een vegetarisch patroon, dan zal je lichaam daar moeite mee krijgen. Het is dan beter om juist die vleesproducten te geven waarin ook geestelijke voedsel in zit die je bij gematigd eten, misschien ook in combinatie met vruchten, eten kan. Bij Mozes moet God weer duidelijk aangeven welke producten dat zijn en welke niet! Dit om van buitenaf niet teveel onzuiver geestelijke voedsel binnen te krijgen, zodat het makkelijker voor je is om van binnenuit in liefde te blijven groeien en je geest op die manier vrij te maken van de materiele banden. Dit was toen zo en dat is nu nog zo! Hier laat ik het bij.