Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Sabbat שַׁבָּת sjabbaat >> Sabbat houden = Jezus niet accepteren


Sabbat houden = Jezus niet accepteren


Hoort bij artikel: Sabbat שַׁבָּת sjabbaat
7 Nisan 5778 | 23 maart 2018

Opmerking:

“Degene die Sabbat onderhouden, accepteren Jezus [Yeshua] niet als gezaghebber & als de Messias.” Heer over de Sabbat.

Bar Enosj בַּר אֱנָשׁ

Adon haSjabbat אֲדוֹן הַשַּׁבָּת

Mattheüs 12:8; Markus 2:38; Lukas 6:5 “Want de Bar Enosj is Adon haSjabbat” [Daniël 7:13].
Mattheüs 12:6 “Maar Ik zeg u dat hier Iemand is Die meer is dan de tempel.”

"Adon haSjabbat" is "Heer [van] de Sabbat".
Ook in het Grieks staat dat de Bar Enosj Heer [van] de Sabbat is en niet 'Heer over de Sabbat'.

Bar Enosj in onze vertalingen naar “Zoon des Mensen/Mensenzoon” vertaald, wat een terechte vertaling is.

Het Arameese woord “bar” betekent meer dan alleen maar “zoon”. Het betekent, net als het Hebreeuwse woord “ben”, (adoptie)zoon; schoonzoon; stiefzoon; kleinzoon; student, leerling. Zo noemt een leerling zijn rabbijn “vader” en andersom noemt de rabbijn zijn leerling “zoon”.

Enosj komt in de Bijbel voor in:

  • Daniël 3:10; 5:7; 6:13 en Ezra 6:11, kol-enosj, vertaald: iedereen;
  • Daniël 5:5, jad-enosj, vertaald: mensenhand;
  • Daniël 7:4, enosj, vertaald: mens;
  • Daniël 7:13, bar enosj, vertaald: (adoptie)zoon/schoonzoon/stiefzoon/kleinzoon/student/leerling [van de] mens;
  • Ezra 4:11, enosj, vertaald: mannen

Enosj komt in de Bijbel ook voor met een Waw - אֱנוֹשׁ - en dat is naar sterveling vertaald (o.a. in Genesis; 1 & 2 Kronieken; Job; Psalmen; Jesaja en Jeremia).

Jezus [Yeshua] is een zoon van Mirjam en een adoptiezoon van Jozef. Hij is een achter, achter, achter, ... [enz] ... kleinzoon van David; zowel via zijn moeder Mirjam als via Jozef, die hem geadopteerd heeft. Yeshua [Jezus] is: Bar Enosj.

In Johannes 1 lezen wij dat Jezus het Woord van onze God is, dat is vleesgeworden. Als Woord was hij bij God en kon hij ook niemand anders zijn dan God (onze woorden die wij uitspreken of opschrijven worden ook geen andere persoonlijkheden).
In het begin van de Bijbel kunnen wij lezen dat door het Woord van onze God onder andere de Sabbat werd ingesteld en via Mozes is doorgegeven. Vandaar dat hij – als het Woord van onze God Zelf zijnde – Adon haSjabbat Heer [van] de Sabbat is en ook kan worden genoemd. Dit houdt in dat hij de Sabbat heeft ingesteld en dat ‘men’ hem niet hoeft te vertellen wat wel en wat niet op Sabbat geoorloofd is. Het betekent niet dat hij de Sabbat opheft (Deuteronomium 13:1-5; Mattheüs 5:17).